Menu

CzechTourism projednal marketingový plán 2021 se zástupci regionů i oborových asociací

10. 02. 2021

Akční plány zahraničních zastoupení CzechTourism a úprava rozpočtu na podporu domácího cestovního ruchu byly hlavním tématem lednových on-line workshopů, kterých se kromě zástupců agentury CzechTourism účastnili krajští koordinátoři, zástupci certifikovaných destinačních organizací, oborových asociací a ministerstva pro místní rozvoj.

„Jsem ráda, že Česká centrála cestovního ruchu projednala marketingový plán na letošní rok a snaží se jej maximálně přizpůsobit aktuální situaci, včetně zohlednění priorit krajů i asociací. Vzhledem k turbulentnímu vývoji je to velice náročný úkol,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Kromě zahraničního marketingu pomůže CzechTourism rozpohybovat také domácí cestovní ruch. Lednový workshop potvrdil, že i v letošním roce bude podpora domácího cestovního ruchu v Česku ze strany CzechTourismu velmi důležitá. Finance na tyto aktivity by se měly uvolňovat především z nerealizovaných a zrušených zahraničních aktivit v prvním pololetí roku 2021.“

„Stěžejní platformou na podporu domácího cestovního ruchu zůstává náš portál Kudy z nudy, který i v cestovatelsky nepříznivém roce 2020 překonal návštěvnost roku předešlého a skvěle zafungoval jako informační platforma při realizaci dotačního titulu COVID-Lázně,“ uvedl ředitel České centrály cestovního ruchu–CzechTourism Jan Herget a doplnil: „Současně budeme reagovat na vývoj epidemiologické situace a spouštět kampaně jak v Česku, tak na sousedních trzích včetně Nizozemí, abychom přilákali zahraniční turisty hned, jak to situace umožní. Na vzdálených trzích jsme naše aktivity omezili. Cílem je udržet zde Česko v povědomí, přestože příjezdy turistů ze vzdálených trhů nejsou reálné dříve než v druhé polovině roku. Marketingový rozpočet na podporu příjezdového i tuzemského turismu ve výši zhruba 300 miliónů korun směřujeme především do on-line nebo virtuálního prostředí, které nám umožňuje pružně reagovat na časté změny v pravidlech cestování, která s sebou přináší koronavirová opatření.“

Akční plán CzechTourism zahrnuje marketingové aktivity dvaceti zahraničních zastoupení agentury na čtyřiceti sedmi trzích světa i činnosti pražské centrály agentury. „Částky, kterými aktuálně disponují zahraniční zastoupení, by se neměly dál krátit. Jako destinace musíme zůstat v povědomí i na vzdálenějších trzích – jedná se o prakticky minimum, jak se na trhu alespoň udržet a být vidět,“ poznamenal ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu a předseda Asociace organizací cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Po zapracování připomínek, které vzešly z jednání, bude akční plán zveřejněn na internetových stránkách agentury CzechTourism.
Připravila Ivana Vejvodová.

www.czechtourism.cz
www.visitczechrepublic.com

cztSouvisející články


Z domova

Letiště Praha, CzechTourism a Prague City Tourism podpoří obnovu cestovního ruchu

Zástupci Letiště Praha, agentury CzechTourism a Prague City Tourism podepsali dohodu o dlouhodobém společném postupu při obnově a rozvoji...

29. 04. 2021

číst dál


Z domova

Příjezdy zahraničních turistů vzrostly o deset procent

Do hromadných ubytovacích zařízení v Česku přijelo za první tři čtvrtletí celkem 7,8 milionu zahraničních turistů, což bylo o 10...

08. 11. 2017

číst dál


Archiv