Menu

Coca-Cola HBC buduje ve svém areálu v Kyjích zázemí pro mokřad

31. 03. 2021

Coca-Cola HBC zastává cíle udržitelného rozvoje, do kterého spadá i nakládání s vodami, kde dodržuje nejvyšší evropské i světové standardy. V rámci modernizace areálu v Kyjích tak k zadání projektu v oblasti zachytávání vod firma přistoupila maximálně udržitelně a s velkým důrazem na cirkulární řešení. Otázku nasměrování dešťové vody z nově zastavěných prostor u budovaného automatizovaného skladu řešila už ve velmi raných fázích.

hl__mok


„Je pravda, že cirkulární řešení jsou náročnější na zavádění, nutné inovace nebo modernizaci. Ne vždy to ale platí i v ekonomické rovině. V tomto případě šlo dokonce o ekonomicky výhodnější řešení, navíc v městské zástavbě se cení skutečně každý kousek přírody. Chceme tímto přístupem inspirovat ostatní firmy a ukázat, že ekologická řešení nejsou vždy nutně nákladnější.  Řádově se bavíme o investici ve výši cca 2,5 milionu korun, přičemž úspora oproti tradičnímu řešení betonovou retenční nádrží dosahuje výše téměř padesát procent,” uvedl Jan Turek, ředitel Supply Chain Coca-Cola HBC ČR/SK. Investici uhradí CC HBC v plné výši z vlastních zdrojů, bez dotačních titulů.

Firma prověřila možnosti daného prostoru i s odborníky. Mimo jiné se Společností přátel přírody Čmelák z. s. „Zaujalo nás, že Coca-Cola HBC uvažuje o tom, že část areálu nezastaví a zachová jeho přírodní charakter. To vnímáme jako pozitivní přístup. S přeměnou pozemků na přirozené a biologicky pestré prostředí má naše organizace letité zkušenosti. I proto jsme nabídli spolupráci na přeměně tohoto pozemku, který má potenciál stát se místem s vysokou biodiverzitou. Věřím, že do dvou let tu lze vytvořit skvělé místo pro lidi i pro přírodu,” uvedl Jan Korytář, předseda spolku Čmelák.

Metodika je podporována i nejvyšším vedením, které umožnilo změnit původní návrh projektového řešení odvodu dešťových vod do kanalizačního systému Prahy bez lokálního využití na ekologickou alternativu zachycování a odvodu dešťové vody z pražského areálu do nově vytvořeného mokřadu na pozemku CC HBC. Díky řešení svodu vod okapovými cestami do tzv. suchého poldru a následně pak do mokřadu bude voda odváděna zpět do přírody. Celková plocha ponechaná čistě přírodnímu potenciálu bez jakéhokoli komerčního využití má rozlohu 3,14 ha. Pro část vodního komplexu je vyhrazeno území o rozloze cca 10 000 m2 vegetačních ploch určených k přírodnímu rozvoji se suchým poldrem, včetně mokřadu o projektové rozloze 2 000 m2. Projekt bude kromě pozitivního nakládání s vodou mít i další efekt – přispěje k přirozenému chlazení okolí areálu v Praze 14 v horkých letních měsících.

Suchý poldr
si lze představit jako vyschlý rybník s odtokem. Účel suchého poldru spočívá v podobě trychtýře, jenž v případě přívalových dešťů a nadměrných srážek pomáhá zadržovat nashromážděnou dešťovou vodu a následně ji v menší míře postupně přepouštět do mokřadu v severozápadní části areálu společnosti CC HBC. Funkce suchého poldru – ač se nezdá – je velice důležitá a dost ulevuje celému komplexnímu řešení zachytávaní dešťových vod do prostor mokřadu. V případě nadměrných dešťových období může nastat situace, kdy je půda plně vodou nasycena a dále nedokáže absorbovat další vodu. Suchý poldr pak nadměrné dešťové srážky postupně „dávkuje“ do prostor mokřadu. Tento prostor je v podstatě zarostlé území s neupraveným porostem a dřevinami, které doplňují úrodnou půdu vhodnou k vsakování vod do podzemních pramenů.

Dané území bylo vybráno na základě vsakových zkoušek (postup, kdy se provedou vrty do určitých hloubek a následně se pomocí cisterny vypustí do lokality voda a zkouší se, za jak dlouho a do jaké hloubky se vstřebá). Při volbě umístění mokřadu také napomáhal historický tok řeky do místních potoků, který byl v předchozím století v industriálním rozmachu přehrazen. Z tohoto ohledu můžeme mokřad popsat jako prostor, který shromažďuje a vsakuje zachycenou vodu. Jelikož voda je základním zdrojem života, je daný mokřad vhodným kandidátem pro rozmach vegetace – rostlin a dřevin, které poskytují ideální prostředí a ochranu pro volně žijící zvířata. Dále mokřad díky své historické poloze může v případě přebytku vod směrovat vodu přírodním korytem do blízkého rybníka.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company na projektu spolupracuje s řadou odborníků napříč obory, projekt byl posouzen i ve spolupráci s městskou částí Praha 14 s odborem životního prostředí.
Připravila Kateřina Dědková.

https://cz.coca-colahellenic.com/czArchiv
Česká chuťovka
ahr - volba