Menu

Cestovní ruch je průmysl, říká ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup

12. 09. 2021

S ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu Mgr. Petrem Soukupem se potkáváme začátkem září 2021 krátce po tiskové konferenci k soutěži Dovolená v jižních Čechách. Pane řediteli, klíčovým faktorem prosperity tržně orientované země je ziskový prodej. Ten se odehrává prostřednictvím domácího obchodu; prostřednictvím exportu na zahraničních odbytištích; a prostřednictvím jejich syntézy cestovního ruchu. Cestovní ruch je schopen zobchodovat takřka cokoli. Tedy nejen zážitky, služby a výrobky primárně určené hostům a turistům. Transferováním poptávky a kupní síly domácích a zahraničních spotřebitelů na místní trhy vytváří prostor pro široké spektrum podnikání, pracovní příležitosti a sociální jistoty obyvatel navštěvovaného území. Jihočeský kraj výkonnost cestovního ruchu dlouhodobě podporuje. Jaké jsou v tomto směru stěžejní cíle jím zřizované Jihočeské centrály cestovního ruchu?
Přesně jak říkáte, jsou dva hlavní pilíře: Spokojený návštěvník a spokojený jihočeský podnikatel. V současné době tedy najít způsob, jak se po všech těch kovidových obdobích výkonnostně dostat na čísla úspěšného roku 2019. Bohužel, naprosto tristní situace je v cestovním ruchu s pokrytím pracovních pozic. Najít kvalifikované zaměstnance, a dneska už jakoukoliv pracovní sílu. Takže na jednu stranu můžeme mít dobrou odezvu na marketingové kampaně, na infrastrukturu (všechno v prvotřídní kvalitě), ale kovidové měsíce a roky ze segmentu profesí potřebných pro chod cestovního ruchu odplavily spoustu lidí do jiných oblastí.

Nedostatek profesně zdatných lidí souvisí i s celostátním systémovým nastavením. Bylo by proto dobré zamyslet se nad českým školstvím. Do jaké míry dokáže produkovat na trhu práce uplatnitelné absolventy. Navíc už ani není doba, kdy člověk musel o vzdělání bojovat formou přijímacích zkoušek. Takže i touha školáků a studentů po profesionalitě a uplatnění se v praxi je velmi oslabena. A řemesla? Tak ta jsou obrovský problém.

Velká část populace cestovní ruch vnímá pouze jako prostor k utrácení v Česku vydělaných peněz v zahraniční.
Nicméně řada z obyvatel Česka si díky kovidové pandemii uvědomila, že cestovní ruch je významná tržní platforma, a že díky kolapsu cestovního ruchu česká ekonomika přišla o stovky miliard korun zahraničního a domácího inkasa. Cestovní ruch je průmysl. Ono se někomu může zdát, když třeba hovoříme o lyžařských pobytech nebo rekreaci u vody, že to tak není. Jen v podmínkách Jihočeského kraje, jak zde na tiskové konferenci zmínil náš hejtman Martin Kuba, se ale bavíme o miliardách korun, které mohou ročně protéci naším územím. Může být otázkou, co jejich příliv brzdí. Zda pandemie nebo nízká úroveň služeb. Rozhodně se ale na cestovní ruch musí pohlížet jako na zásadní oblast hospodářství.

Do zastupitelstva Jihočeského kraje jde materiál týkající se dlouhodobé koncepce rozvoje cestovního ruchu na území Jihočeského kraje.
Koncepce pro příštích deset let se připravuje dva roky. Je to velmi rozsáhlý dokument, ke kterému se vyjadřovaly stovky podnikatelů, spolků, odborníků či politiků a právě schválenou koncepci považuji za dokument, který našel v průřezu shodu ve všech připomínkách. V základu jde o to, najít naše slabé i silné stránky. Silné posilovat, a na slabých pracovat. Za velmi důležitou část tohoto dokumentu považuji seznam investic potřebných pro výkonnost cestovního ruchu.
S Petrem Soukupem hovořil Jaromír Kainc.

www.dovolena.jiznicechy.cz

www.jiznicechy.cz
www.jccr.cz
www.jiznicechy.cz/turisticke-oblastiArchiv