Menu

Česku se daří naplňovat cíle Agendy 2030

18. 07. 2018

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se účastnila setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni (High Level Political Forum – HLPF) v New Yorku. Tématem setkání , které probíhalo od 9. do 18. července je naplňování cílů udržitelného rozvoje „Agendy 2030“. 
„Česká republika je v oblasti udržitelného rozvoje jedním z globálních lídrů. To dokazuje například zpráva SDG Index & Dashboards, ve které ČR v naplňování „Agendy 2030“ již druhým rokem drží 5. místo na světě, v těsném závěsu za Švédskem, Dánskem, Finskem a Norskem. Dobré výsledky nicméně neznamenají, že by ČR měla ve svém úsilí polevit, neboť všechny cíle „Agendy 2030“ jsou pro ČR stále relevantní – zejména udržitelný rozvoj měst (smart cities) a bydlení,“ podotkla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „S ohledem na udržitelný rozvoj Česká republika například zlepšuje zadržování vody v krajině, znovuvyužívání dešťové vody, recyklaci materiálů či podporuje integrované nástroje, díky kterým místní rozvoj probíhá ve spolupráci partnerů z veřejné i soukromé sféry působící v dané lokalitě. Také spolu s městskými samosprávami připravujeme nový koncept sociálně dostupného bydlení.“
Klára Dostálová vystoupila na HLPF během ministerského segmentu a zúčastnila se řady bilaterálních jednání, například s kanadským ministrem Jean-Yves Duclosem, radní města New York Mariou Torres Springer, výkonnou ředitelkou Programu OSN pro lidská sídla Maimunah Mohd Sharif či výkonnou tajemnicí Evropské hospodářské komise OSN Olgou Algayerovou. Tématy jednání byla například dostupnost bydlení, koncept chytrých měst a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje měst.
 „Agenda 2030“ byla přijata v září 2015 na summitu OSN a formuluje závazky v podobě 17 cílů udržitelného rozvoje týkajících se například sociálního začleňování, ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje měst (smart cities), bydlení, posílení rovnosti či odstranění extrémní chudoby a hladu. Hlavním úkolem HLPF je, kromě sledování naplňování cílů, i vzájemná výměna názorů a zkušeností mezi jednotlivými státy a identifikace přetrvávajících problémů a výzev. Konání HLPF zaštiťuje Hospodářská a sociální rada OSN, která v rámci OSN zodpovídá mj. za problematiku udržitelného rozvoje a které v současné době předsedá ČR.
Akce se zúčastnili vysocí představitelé 193 členských států OSN, včetně prezidentů, premiérů a ministrů. Česká delegace byla tvořena mimo ministryně pro místní rozvoj také velvyslankyní a stálou představitelkou České republiky při OSN v New Yorku a předsedkyní Hospodářské a sociální rady OSN Marií Chatardovou, která HLP předsedala, a náměstkem pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj Davidem Koppitzem, který se zúčastnil panelové diskuse pořádané OECD spolu např. s americkým ekonomem Jeffrey Sachsem. 
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

 Archiv