Menu

Česká republika patří v oblasti udržitelného rozvoje ke globálním lídrům

19. 07. 2019

„České republika je v oblasti udržitelného rozvoje jedním z globálních lídrů. Ve zprávě SDG Index & Dashboards, která se zaměřuje přímo na cíle udržitelného rozvoje, je to dokonce 7. místo na světě, v těsném závěsu za skandinávskými státy,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává: „K udržitelnému rozvoji přistupujeme doopravdy zodpovědně – cíle stanovené „Agendou 2030“ bereme v potaz při přípravě národních strategií i při nastavování čerpání evropských fondů v období 2021-2027. Zpráva OECD velmi pozitivně vnímala také to, že do rozvoje zapojujeme široké spektrum partnerů. Například při přípravě Národního investičního plánu uplatňujeme princip partnerství, kdy podněty přichází od místních a regionálních samospráv.“
Ministryně pro místní rozvoj na akci vystoupila mimo jiné i v rámci doprovodné panelové diskuze OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) na téma „Správa pro plnění cílů udržitelného rozvoje“ a absolvovala také bilaterální schůzky se svými protějšky z Irska a Finska.

„Agenda 2030“ byla přijata v září 2015 na summitu OSN a formuluje závazky v podobě 17 cílů udržitelného rozvoje týkajících se například sociálního začleňování, ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje měst (Smart Cities), bydlení, posílení rovnosti či odstranění extrémní chudoby a hladu. Hlavním úkolem setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni je, kromě sledování naplňování cílů, i vzájemná výměna názorů a zkušeností mezi jednotlivými státy a identifikace přetrvávajících problémů a výzev. Setkání zaštiťuje Hospodářská a sociální rada OSN, která v rámci OSN odpovídá mimo jiné právě za problematiku udržitelného rozvoje.
Připravil Vilém Frček.


www.mmr.cz

 

 

 Archiv