Menu

Česká historická školní plachetnice v Sète

14. 04. 2022

skuipona

Česká historická briga La Grace, spuštěná na vodu v roce 2010, úspěšně brázdí vody moří a oceánů. Cílem členů klubu La Grace je vzkříšení české námořní historie. Umožnit plavbu a výuku námořního řemesla. Postavili proto stejnojmennou repliku krásné brigy, kterou v 18. století vlastnil Čech Augustin Heřman.

Josef Dvorský, kapitán a majitel La Grace, poslal fotografie z námořního festivalu v Sète ve Francii (přístav jižně od Montpellier). Námořní festival se tam koná každé čtyři roky. Velká kostýmová sláva s oceněními a medailemi pro námořníky historických lodí z celého světa. La Grace s českou vlajkou vplouvá do přístavu a na uvítanou pálí z děl.
Připravila Eva Kalendová.

www.lagrace.cz
www.facebook.com/groups/ShipLaGrace/Archiv