Menu

Budějovicko intenzivně pracuje na zvýšení výkonnosti tržní platformy cestovního ruchu

10. 01. 2024

Téměř padesát zástupců institucí a firem zainteresovaných do oblasti cestovního ruchu se v úterý dopoledne sešlo na letošním prvním pracovním jednání destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko. U společného stolu zasedli podnikatelé, organizátoři akcí, představitelé měst a obcí, Jihočeského kraje, akademické půdy a institucí jako je Úřad práce nebo Povodí Vltavy. Mezi tématy setkání nebyl jen samotný cestovní ruch, ale také investiční plány v dotčené oblasti, statut Národního sportovního centra či připravovaná Karta hosta.

Koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Budějovicko je hlavní motivací pro společná jednání institucí a firem, jejichž představitelé se v úterý sešli na pracovní schůzce v Českých Budějovicích. Bezmála padesát zástupců projednávalo plány pro rok 2024 i strategické kroky
a partnerství, která ovlivňují vývoj cestovního ruchu na dlouhou dobu dopředu. „Pravidelně se nám daří dostat k jednomu stolu velké množství lidí, kteří na svých pozicích představují důležitou hybnou sílu pro rozvoj cestovního ruchu v naší oblasti. Společná jednání nám umožňují koordinovat jednotlivé plány a investice a sladit strategii na úrovni měst i kraje,” komentuje setkání ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko Tomáš Polanský.

Na setkání nebyli pouze podnikatelé a představitelé samospráv, ale také třeba Povodí Vltavy, Česká unie sportu, Úřad práce či jihočeský koordinátor dopravy Jikord. Nechyběli ani zástupci krajem zřizovaných organizací nebo České Budějovice Evropské hlavní město kultury 2028. „Přestože u některých přítomných není spojitost s cestovním ruchem viditelná na první pohled, jedná se o důležité partnery, díky kterým jsme schopni řešit například vzdělanost, zaměstnanost, dopravní propojenost či oblast kultury a sportu,” dodává Tomáš Polanský. Jedním z projektů, které propojí několik oblastí je také připravovaná Karta hosta. „Naším cílem je nabídnout návštěvníkům benefit v případě ubytování na více nocí a zároveň jim skrze kartu prezentovat méně navštěvovaná místa. Inspiraci bereme ze zahraničí, kde je tato praxe běžná. Kartu hosta máme v plánu využít také pro místní obyvatele, nabídnout jim touto cestou vstupenky na zajímavá místa a motivovat je k objevování svého nejbližšího okolí. Měl by to být pro místní takový další přínos cestovního ruchu,” doplnil Tomáš Polanský konkrétní příklad spolupráce.

Cestovní ruch a jeho budoucí rozvoj je velice důležitým  tématem pro město České Budějovice. Jak vyplývá z nedávného průzkumu mezi obyvateli města, téměř 75 % dotázaných souhlasí s tím, aby město hledalo cesty, jak turismus podporovat. Zároveň obyvatelé dle průzkumu vnímají turisty pozitivně, jako přátele. „Investice do univerzální tržní platformy cestovního ruchu jsou současně důležitým přínosem pro místní obyvatele. Projekty, které vznikají pro turisty, rozšiřují také možnosti  volnočasového vyžití obyvatel města a jeho okolí. Cestovní ruch pak pomáhá financovat  provoz a zabezpečuje udržitelnost těchto projektů,” uvádí k tématu cestovního ruchu primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová.

Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s. spravuje Turistickou oblast Budějovicko. Součástí destinačního managementu na území Jihočeského kraje je od samého vzniku organizační struktury v roce 2016. Dlouhodobě je komisí Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism hodnocena jako nejlepší destinační společnost v Česku. Její role spočívá nejen v propagaci Budějovicka jako turistické oblasti, ale také v koordinaci, kooperaci a komunikaci mezi poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu, zapojenými institucemi a organizacemi a místní samosprávou. Důležitou  činností je podpora investic, které mají vliv na rozvoj nabídky cestovního ruchu a současně nabídky vyžití pro místní obyvatele. Podobná jednání, jakým bylo to úterní, budou pokračovat i nadále. Ať už únorovým setkáním investiční pracovní skupiny nebo na dubnové konferenci Travelcon, která je největší konferencí cestovního ruchu v naší republice.
Připravil Vojen Smíšek.

www.jiznicechy.cz
www.cb-hl.cz 

www.facebook.com/jiznicechyArchiv