Menu

Bílé „i“ v zeleném poli je chráněno

18. 08. 2019

3. 4. 2019 vstoupila v platnost registrace značky bílého „i“ v zeleném poli jako ochranné známky, s níž jsou spojeny činnosti a služby informačních center. A.T.I.C. ČR je vlastníkem ochranné známky, registrace je provedena u Úřadu průmyslového vlastnictví. 

A.T.I.C. ČR slaví letos 25 let od svého založení, k němuž došlo v roce 1994. Nyní má asociace již 339 certifikovaných členů, vč. 23 poboček, 5 čekatelů na členství a jednoho mimořádného člena. Navíc certifikuje dalších více než 100 nečlenů. Certifikace dosud byla jediným celistvým nástrojem s vlivem na kvalitu činnosti informačních center a rozsah jejich poskytovaných služeb. Bohužel až dosud neměla asociace praktický nástroj na to, jak zamezit zneužívání logotypu bílého i v zeleném poli ze strany tu a tam se objevujících spekulantů umisťujících si „íčko“ ke svým službám. Ti často, zejména v 90. letech min. století, prostřednictvím označení infocentra lákali turisty na své vlastní služby, aniž by následně poskytli dostatečné, adekvátní a komplexní turistické informace, kvůli nimž turisté do jejich provozovny přišli. 

Od 3. 4. 2019 se situace změnila. A.T.I.C. ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví zaregistrovala značku bílého „i“ v zeleném poli jako ochrannou známku, k níž se vážou činnosti a služby informačních center.  

Rada A.T.I.C. ČR se 14. 5. 2019 usnesla, že logotyp bude nadále propůjčován pouze certifikovaným turistickým informačním centrům (k dnešnímu dni 446 TIC), aby byla lépe zaručena kvalita a rozsah poskytovaných služeb turistickými informačními centry. Ti, kteří značku bílého i v zeleném poli dosud užívají a nemají služby svého infocentra certifikovány, budou letos vyzváni, aby se certifikovali, nebo chráněné označení „i“ odstranili. Popřípadě se mohou obrátit na sekretariát naší profesní organizace. 

Certifikovaná turistická informační centra v ČR zaznamenala 8,7 milionů návštěvníků v roce 2018. Za letošní rok na 386 certifikovaných TIC navštívilo k 17. 8. 2019 na 5.491.632 návštěvníků. V certifikovaných TIC je zaměstnáno na 1.550 zaměstnanců, kteří informují o zajímavostech a turistických cílech ve svém regionu.

Pavel Hlaváč, prezident A.T.I.C. ČR
Asociace turistických informačních center ČR, Tyršova 32 / 572 01, Polička
tel.: +420 603 998 711                                              
e-mail: office@aticcr.cz
www.aticcr.cz
www.turistpropag.cz       


Archiv
Česká chuťovka