Menu

Barokní zahrada Großsedlitz

11. 04. 2019

Pozoruhodností barokní zahrady v Großsedlitz, která v letošním roce slaví třista let od svého založení, je nejen dobře zachovaný originální stav, nýbrž také více než šedesát kamenných plastik, a to z dřívějších více než tří set. Ty dávají ožít duchu doby baroka a zdobí zahradu. Jsou mezi nimi čtyři roční období, čtyři světadíly a velký počet bohů a bohyň. Barokní zahrada Großsedlitz patří mezi nejvýznamnější barokní zahrady v Německu. Na rozdíl od jiných barokních zahrad v Evropě, které byly často přetvořeny na krajinné parky, zde nedošlo k žádné přeměně a dodnes je zde čitelný záměr jejího tvůrce. Tímto záměrem byl projekt velkolepého areálu v rozsahu, který přesahuje dnešní podobu. O podobu zahrady se zasloužil Christoph August, hrabě z Wackerbarthu – generální polní maršál, říšský hrabě a státní ministr ve službách Augusta Silného. Ten zakoupil rytířskou usedlost Sedlitz v roce 1719 a plánoval zde vybudování reprezentativního venkovského sídla. Jako „ministr stavebnictví“ měl po desetiletí zásadní vliv na barokní přestavbu Drážďan i mnoha dalších měst, pevností a zámků v Sasku a Polsku. V roce 1723 však své sídlo v Großsedlitz prodal svému pánovi, který byl zároveň polským králem. August Silný zde chtěl vytvořit působivý rámec pro slavnost polského Řádu bílé orlice, který obnovil v roce 1705. Tato slavnost, která měla ohromit a vyznamenat jak polskou, tak i saskou šlechtu, se poté také v Großsedlitz konala třináctkrát, a to vždy v den králových jmenin. Letos proběhne slavnost polského Řádu bílé orlice 13. a 14. července. Ponese se v duchu oslavy baroka a tří set let od založení zahrady. Mimořádným klenotem zahrady je zhruba 130 pomerančových stromků, které za náročné péče přezimují ve dvou oranžeriích. Budou hlavní ozdobou „Saských dnů citrusů“, které se konají 25. a 26. května 2019, a zdobí spodní parter oranžerie. Protože leží Großsedlitz pouhou hodinu a půl od Prahy, je zde český návštěvník srdečně vítán. Texty k prohlídce zahrady a ke všem výstavám jsou k dispozici proto v českém jazyce. 
„V zahradě jsou patrné znaky italského (např. terasy a schodiště) a francouzského (osové systémy, symetrie) zahradního umění. V terasovitě uspořádané zahradě jsou ještě dnes k vidění četné fontány, které jsou umístěny i ve skrytých zákoutích, a některé z nich byly nedávno sanovány,“ uvádí Dr. Andrea Dietrich, Castle Manager. „Po kouzelném jarním květu zahrada opět okouzlí bohatými záhony letních květin, o něž se s láskou starají zahradníci. Záhony vznikly až v roce 1959 resp. byly v té době přebudovány tehdejším ředitelem zahrady Hermannem Schüttaufem. Mnoho druhů rostlin používaných v 18. století již dnes neexistuje nebo je nelze pořídit. Víceleté rostliny musí být nákladně kultivovány. Proto dnes nahrazujeme historizující výsadbu atraktivní a vzhledově krásnou výsadbou jednoletých rostlin, cibulových a hlíznatých květin. Jarní výsadbu v květnu nahradí výsadba letniček, které jsou nejkrásnější v červnu a červenci. Je to každoročně se měnící rozmanitá výsadba se sladěnými kombinacemi barev a ornamentů. Jsou používány rostliny, které ladí s touto lokalitou, působí atraktivně na blízko i na dálku a při jejich výsadbě je zohledněna výška jejich růstu a prostorový účinek,“ dodává  Andrea Dietrich.

Třísté výročí 2019
V okolí Drážďan v této době (1719) vznikla řada zámků, z nichž každý měl svou zvláštní funkci. V Großsedlitz to byla řádová slavnost, Moritzburg byl věnován lovu, Hoflössnitz u Radebeulu vinařským slavnostem a Pillnitz dvorním hrám. Oslavy k 300.letému výročí založení zahrady proběhnou 13. a 14. 7. 2019. Program bude zahájen v 11:00 příjezdem krále a zakončen večerním bálem v horní oranžérii.
Před 300 lety začal hrabě Wackerbarth se zakládáním své zahrady a toto výročí oslaví v Großsedlitz  různými akcemi, na něž jsou srdečně zváni i čeští návštěvníci. Zcela ve smyslu barokní radosti ze života proběhnou oblíbené filmové večery s „Marií Terezií“ - česko-rakouskou koprodukcí a tématu „baroko“ budou věnovány také tři nedělní přednášky pro zainteresované návštěvníky. Kromě přednášky o hraběti Wackerbarthovi se budou věnovat také krajině severočeských zámků a Schönbrunnu. 
Mimořádnou oslavou 300. „narozenin“ zahrady bude také slavnostní víkend v polovině června. Víkend 13. a 14. června 2019 se bude konat mezinárodní veřejná konference pod názvem „Myšlenka baroka“, kterou podpořila Evropská unie - Euroregion Labe/Elbe, a která bude věnována saským a českým zámkům (nutno se přihlásit). Tuto konferenci organizuje německá strana společně s kolegy z České republiky a bude simultánně tlumočena. Srdečně jsou zváni všichni zájemci z České republiky.
Od 14. června 2019 bude k vidění fotografická výstava „Letní barokní rezidence“ v dolní oranžerii. Kromě městského paláce v blízkosti zemského pána - císaře či krále - , jak je známe např. z Prahy, Drážďan nebo Vídně, vlastnily šlechtické rodiny zpravidla také rezidence na venkově. Zde trávily léto v příjemném prostředí a v nenucené atmosféře bez dvorní etikety, než po podzimní lovecké sezóně opět zaplnili rezidenční města a začala zimní plesová sezóna. Četné zámky jsou ještě dnes výrazným prvkem evropské kulturní krajiny od Španělska po Rusko. 
Dne 16. června se - také v rámci evropského projektu - koná studijní cesta do severočeských knížecích letních rezidencí. Návštěva Saska s českými účastníky je plánována na rok 2020 také v rámci tohoto projektu.

Otevírací doba zahrad: duben - říjen denně 10-18 hod. Vstupné: 5 €/ 4 € zlevněné 
Texty k prohlídce zahrady a ke všem výstavám jsou k dispozici také v českém jazyce. 
Připravila Kateřina Goroškov Řeháková.

www.barockgarten-grosssedlitz.deArchiv