Menu

Atopický ekzém, aneb daň za civilizovanou společnost

11. 08. 2022

Znečištěné životní prostředí, příjem kalorických potravin, málo pohybu a stres… to jsou hlavní příčiny civilizačních chorob, které bohužel nepostihují jen dospělé, ale také děti!  „Mezi nejčastější civilizační nemoci u dětí, které léčíme v Lázních Luhačovice, a. s. patří astma bronchiale, atopický ekzém a obezita,“ vyjmenovává MUDr. Jana Rydlová, ředitelka dětských léčeben společnosti Lázně Luhačovice, a. s. Ke zlepšení zdravotního stavu malých pacientů pomáhají v luhačovických lázních například koupele v přírodních minerálních vodách, které jsou vysoce prosycené oxidem uhličitým. „Vazodilatace neboli rozšíření cév a změny pH kůže a podkoží při koupeli vedou u ekzematiků ke zmírnění zánětu a svědění,“ popisuje MUDr. Jana Rydlová z Lázní Luhačovice, a. s.

Uhličitými koupelemi to ale nekončí! Atopický ekzém se často pojí i s dýchacími potížemi, a proto díky komplexnosti lázeňské léčby dokážou dětem pomoci i s přidruženými nemocemi. „U dětí s atopickou dermatitidou věnujeme velkou pozornost také dechové rehabilitaci, prevenci vadného držení těla, posílení oslabených a uvolnění hypertonických svalů, protože se toto onemocnění často pojí s astmatem nebo jinými respiračními nemocemi,“ dodává MUDr. Jana Rydlová ze společnosti Lázně Luhačovice, a. s. V prostředí speciálně upraveného balneoprovozu dětské léčebny Miramonti ve stylu podmořského světa vydrží i ti nejmenší pacienti v klidu pozorovat okolní prostředí a přitom nechat působit bublinky oxidu uhličitého na maximum.
Připravila Martina Rychetská.

www.lazneluhacovice.cz
 Archiv