Menu

Ambassador Awards Evening

23. 03. 2018

22. března 2018, Praha – V Praze proběhlo již deváté výroční udílení cen za přínos v odvětví kongresového průmyslu Ambassador Awards Evening. Slavnostní večer pořádá organizace Prague Convention Bureau v rámci svého Ambassador Programu již od roku 2010. Předávání ocenění kongresovým velvyslancům, kteří se v předcházejícím roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v hlavním městě, se konalo 21. března 2018 v prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátorky Adriany Krnáčové, která se akce také osobně zúčastnila.

Ambassador Awards Evening si klade za cíl ocenit renomované české vědce, profesory, lékaře a další špičkové odborníky, kteří zastupují Českou republiku a Prahu v mezinárodních odborných asociacích, aktivně lobují ve prospěch destinace a posléze se také zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů mezinárodních kongresů a konferencí konaných v hlavním městě. Za rok 2017 byly v následujících šesti kategoriích oceněni tito ambasadoři a akce:

Kongres roku 2017:
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. za 85. ročník Kongresu Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS).
Docentovi Vrablíkovi se podařilo tuto akci poprvé v její dlouhé historii přivést do regionu střední a východní Evropy. Pražský ročník navíc zaznamenal rekordní účast 2 500 delegátů.

Kongres do 500 účastníků roku 2017:
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek za 7. ročník Mezinárodní konference o vodíkových technologiích a České vodíkové dny (WHTC 2017).
Profesor Bouzek je významným českým vědcem působícím v oboru rozvoje vodíku a dlouhodobě se jako pražský ambasador zasazuje o získání významných vědeckých akcí do české metropole.

Kandidatura roku 2017:
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. za Mezinárodní kongres Světové gastroenterologické organizace, který se bude v Praze konat v roce 2020.
Kongres Světové gastroenterologické organizace se podařilo získat pro Prahu na základě rok trvající kandidatury, kterou úspěšně vedl profesor Špičák. Současně se bude jednat o druhou největší kongresovou akci v oblasti gastroenterologie.

Korporátní akce roku 2017:
Motorola Solutions za akci Enhancing Vision.
Korporátní akce Enhancing Vision byla oceněna za unikátní propojení nejmodernějších technologií zasazených do kontextu historického místa konání akce

Dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy v Praze.
Profesor Zima je jedním z nejaktivnějších kongresových ambasadorů. Aktivně působí v mnoha českých i mezinárodních vědeckých společnostech a asociacích. V minulosti inicioval mnoho kongresů a konferencí, které v Praze úspěšně proběhly, a nyní pracuje na přípravě kongresu biochemiků, který se v české metropoli uskuteční v letošním roce.

Cena Kongresového centra Praha:
Sanjiv Suri, Ing. Lenka Žlebková a Roman Muška za 56. ročník Kongresu Mezinárodní kongresové asociace ICCA.
Úspěšná realizace kongresu asociace ICCA, která sdružuje profesionály z oboru kongresového průmyslu, výrazně napomohla ke zviditelnění Prahy na mapě mezinárodní kongresové turistiky, k rekonstrukci Kongresového centra Praha a k získání konkrétních obchodních příležitostí. 56. ročník kongresu v roce 2017 navíc zaznamenal rekordní účast 1 264 účastníků.

„Je nám velkou ctí, že jsme letos opět mohli ocenit významné osobnosti kongresového průmyslu a akce, které se v Praze v loňském roce konaly, či do české metropole teprve míří. Příprava kongresu a rozhodování o místě konání je velice zdlouhavým procesem, který může zabrat i více než pět let. O to více si vážíme všech našich ambasadorů, kteří se často zcela nezištně zapojí do příprav takovéto akce a pomáhají nám tak šířit pozitivní povědomí o Praze jakožto ideální kongresové destinaci, zvyšují vědecký kredit české metropole a v neposlední řadě také podporují ekonomický růst Prahy. Ročně totiž kongresový průmysl Prahy generuje v multiplikaci příjem do veřejných rozpočtů ve výši mezi 4,4 až 5,2 miliardami korun,“
říká Lucie Čapková, která zaštiťuje Ambassador Program Prague Convention Bureau.
O vítězích jednotlivých kategorií rozhodoval nezávislý výbor složený z významných osobností cestovního ruchu, akademické i státní sféry. V rozhodovacím výboru letos zasedli: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., ředitelka státní agentury pro cestovní ruch CzechTourism; Ing. Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu; prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd ČR a Jan Wolf, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu. Výbor doplnil prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy v Praze, hlasující v kategoriích kongresů, kandidatury roku a korporátní akce roku a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., vědec, pedagog a biochemik, hlasující v kategorii dlouhodobého přínosu kongresovému průmyslu. Podporu Ambassador Awards Evening poskytl Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj a Czech Convention Bureau. Celým večerem provázela moderátorka Veronika Paroulková.

O Prague Convention Bureau
Prague Convention Bureau (PCB) je neziskovou společností, která byla založena v roce 2008. Organizace působí jako oficiální reprezentant Prahy v oblasti kongresové turistiky s cílem propagovat hlavní město jako jednu z předních evropských kongresových destinací. Spolu s českými orgány cestovního ruchu, dalšími partnery a členskými subjekty nabízí účinnou pomoc při pořádání konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo motivačních akcí v Praze.

O Ambassador Programu
Ambassador Awards Evening je součástí Ambassador Programu Prague Convention Bureau – strategického programu zaměřeného na podporu tzv. kongresových velvyslanců – místních zástupců mezinárodních oborových asociací v Praze i v České republice. Kromě jiného program nabízí mnoho vzdělávacích a společenských akcí s cílem podpořit kongresové ambasadory v jejich úsilí a snaze přivést mezinárodní konference do destinace.
Připravila Hana Krejbichová.

www.pragueconvention.czArchiv
Česká chuťovka