Menu

Ambassador Awards Evening

23. 03. 2018

22. března 2018, Praha – V Praze proběhlo již deváté výroční udílení cen za přínos v odvětví kongresového průmyslu Ambassador Awards Evening. Slavnostní večer pořádá organizace Prague Convention Bureau v rámci svého Ambassador Programu již od roku 2010. Předávání ocenění kongresovým velvyslancům, kteří se v předcházejícím roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v hlavním městě, se konalo 21. března 2018 v prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátorky Adriany Krnáčové, která se akce také osobně zúčastnila.

Ambassador Awards Evening si klade za cíl ocenit renomované české vědce, profesory, lékaře a další špičkové odborníky, kteří zastupují Českou republiku a Prahu v mezinárodních odborných asociacích, aktivně lobují ve prospěch destinace a posléze se také zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů mezinárodních kongresů a konferencí konaných v hlavním městě. Za rok 2017 byly v následujících šesti kategoriích oceněni tito ambasadoři a akce:

Kongres roku 2017:
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. za 85. ročník Kongresu Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS).
Docentovi Vrablíkovi se podařilo tuto akci poprvé v její dlouhé historii přivést do regionu střední a východní Evropy. Pražský ročník navíc zaznamenal rekordní účast 2 500 delegátů.

Kongres do 500 účastníků roku 2017:
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek za 7. ročník Mezinárodní konference o vodíkových technologiích a České vodíkové dny (WHTC 2017).
Profesor Bouzek je významným českým vědcem působícím v oboru rozvoje vodíku a dlouhodobě se jako pražský ambasador zasazuje o získání významných vědeckých akcí do české metropole.

Kandidatura roku 2017:
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. za Mezinárodní kongres Světové gastroenterologické organizace, který se bude v Praze konat v roce 2020.
Kongres Světové gastroenterologické organizace se podařilo získat pro Prahu na základě rok trvající kandidatury, kterou úspěšně vedl profesor Špičák. Současně se bude jednat o druhou největší kongresovou akci v oblasti gastroenterologie.

Korporátní akce roku 2017:
Motorola Solutions za akci Enhancing Vision.
Korporátní akce Enhancing Vision byla oceněna za unikátní propojení nejmodernějších technologií zasazených do kontextu historického místa konání akce

Dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy v Praze.
Profesor Zima je jedním z nejaktivnějších kongresových ambasadorů. Aktivně působí v mnoha českých i mezinárodních vědeckých společnostech a asociacích. V minulosti inicioval mnoho kongresů a konferencí, které v Praze úspěšně proběhly, a nyní pracuje na přípravě kongresu biochemiků, který se v české metropoli uskuteční v letošním roce.

Cena Kongresového centra Praha:
Sanjiv Suri, Ing. Lenka Žlebková a Roman Muška za 56. ročník Kongresu Mezinárodní kongresové asociace ICCA.
Úspěšná realizace kongresu asociace ICCA, která sdružuje profesionály z oboru kongresového průmyslu, výrazně napomohla ke zviditelnění Prahy na mapě mezinárodní kongresové turistiky, k rekonstrukci Kongresového centra Praha a k získání konkrétních obchodních příležitostí. 56. ročník kongresu v roce 2017 navíc zaznamenal rekordní účast 1 264 účastníků.

„Je nám velkou ctí, že jsme letos opět mohli ocenit významné osobnosti kongresového průmyslu a akce, které se v Praze v loňském roce konaly, či do české metropole teprve míří. Příprava kongresu a rozhodování o místě konání je velice zdlouhavým procesem, který může zabrat i více než pět let. O to více si vážíme všech našich ambasadorů, kteří se často zcela nezištně zapojí do příprav takovéto akce a pomáhají nám tak šířit pozitivní povědomí o Praze jakožto ideální kongresové destinaci, zvyšují vědecký kredit české metropole a v neposlední řadě také podporují ekonomický růst Prahy. Ročně totiž kongresový průmysl Prahy generuje v multiplikaci příjem do veřejných rozpočtů ve výši mezi 4,4 až 5,2 miliardami korun,“
říká Lucie Čapková, která zaštiťuje Ambassador Program Prague Convention Bureau.
O vítězích jednotlivých kategorií rozhodoval nezávislý výbor složený z významných osobností cestovního ruchu, akademické i státní sféry. V rozhodovacím výboru letos zasedli: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., ředitelka státní agentury pro cestovní ruch CzechTourism; Ing. Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu; prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd ČR a Jan Wolf, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu. Výbor doplnil prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy v Praze, hlasující v kategoriích kongresů, kandidatury roku a korporátní akce roku a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., vědec, pedagog a biochemik, hlasující v kategorii dlouhodobého přínosu kongresovému průmyslu. Podporu Ambassador Awards Evening poskytl Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj a Czech Convention Bureau. Celým večerem provázela moderátorka Veronika Paroulková.

O Prague Convention Bureau
Prague Convention Bureau (PCB) je neziskovou společností, která byla založena v roce 2008. Organizace působí jako oficiální reprezentant Prahy v oblasti kongresové turistiky s cílem propagovat hlavní město jako jednu z předních evropských kongresových destinací. Spolu s českými orgány cestovního ruchu, dalšími partnery a členskými subjekty nabízí účinnou pomoc při pořádání konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo motivačních akcí v Praze.

O Ambassador Programu
Ambassador Awards Evening je součástí Ambassador Programu Prague Convention Bureau – strategického programu zaměřeného na podporu tzv. kongresových velvyslanců – místních zástupců mezinárodních oborových asociací v Praze i v České republice. Kromě jiného program nabízí mnoho vzdělávacích a společenských akcí s cílem podpořit kongresové ambasadory v jejich úsilí a snaze přivést mezinárodní konference do destinace.
Připravila Hana Krejbichová.

www.pragueconvention.czSouvisející články


Mice

Mezi nejlepší manažery čtvrtstoletí byla zařazena Jana Malá

Předsedkyně výrobního družstva Moravská ústředna Brno Jana Malá převzala na galavečeru k jubilejnímu 25. ročníku prestižní...

24. 04. 2018

číst dál


Mice Z domova

Výstava exotických orchidejí v Botanické zahradě Praha

Za účasti velvyslanců Filipín, Indonésie, Malajsie, Thajska a Vietnamu proběhlo 1. března 2018 slavnostní zahájení očekávané výstavy...

17. 03. 2018

číst dál


Czech specials new
travelcon
Restaurace Novoměstský pivovar