Menu

Ako sa žije Slovákom v Česku

17. 09. 2017

img_3567Keď som sa pred piatimi rokmi pýtal slovenského spisovateľa a pesničkára Gaca Novomesského, ktorý sa dlhodobo podieľa na spolkovej činnosti Slovákov žijúcich v Česku, ako sa žije Slovákom v Česku, odpovedal: „Momentálne najlepšie, ako sa im kedy žilo. A to môžem potvrdiť ako Slovák, ktorý tu žije vyše štyridsať rokov a zažil všetky možné fázy nášho česko-slovenského vzájomného vzťahu.“ (viď www.e-Vsudybyl.cz, článok: „Momentálne najlepšie, ako sa im kedy žilo“) Rovnakú otázku som položil Dagmar Urbanovej, ktorá je obchodným radou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Česku.

Ja si myslím, že sa Slovákom v Česku žije veľmi dobre, čo dokumentujú aj štatistické údaje. Slováci sú v Českej republike druhou najpočetnejšou menšinou. Ešte viac, ako pred tým dochádza k obrode Čechoslovákov, pretože vzniká veľmi veľa zmiešaných manželstiev, keď si Slovák berie Češku alebo Čech Slovenku. V Prahe totiž študuje resp. pracuje mnoho mladých ľudí zo Slovenska. Tento stav evidujeme prostredníctvom konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Prahe, kam si chodia slovenskí občania vybavovať s tým súvisiace doklady. V Česku vzniká naozaj mnoho slovensko-českých zmiešaných párov. Na hudobnej scéne sa tiež objavujú spoločné piesne, ktoré sa stavajú slovensko-českými hitmi.

Aké hlavné úkoly má slovenský obchodný rada v Česku? Najmä z hľadiska cestovného ruchu.

Usilujeme sa pritiahnuť čo najviac českých občanov, aby trávili dovolenku na Slovensku. To je jedna oblasť – sféra podpory aktívneho cestovného ruchu. Zároveň mám v kompetencii sprostredkovanie obchodných kontaktov medzi slovenskými a českými firmami, pomoc slovenským firmám pri ich účasti na českých výstavách a veľtrhoch, organizovanie kooperačných rokovaní, rôznych seminárov alebo prezentačných podujatí. Napr. minulý týždeň 4. a 5. septembra 2017 sme organizovali nultý ročník Slovenských dní v Prahe pred obchodným centrom Arkády na Pankráci, kde sme mali zastúpené prakticky všetky regióny Slovenska „od Tatier k Dunaju“. Súčasťou prezentácie jednotlivých regiónov boli ukážky miestnej kultúry a remesiel. Mali sme tam napr. ľudovú umelkyňu pani Máriu Katušovú, ktorá vyrábala bábiky zo šúpolia, pána Martina Brksu, ktorý vyrába z kože pastierske biče, tašky a jeho najdlhší upletený pastiersky bič v Európe je tiež zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov a iných umelcov. Nechýbali ani degustácie regionálnych gastrošpecialít, ako boli lokše, skalický trdelník, slovenské halušky, štrúdle, slovenské syry, vína a iné. Ľudia mohli vidieť, ochutnať  a počuť Slovensko naraz – zabezpečili sme niekoľko folklórnych vystúpení, prezentujúcich rázovitosť slovenskej kultúry.

Súčasťou oblastí cestovného ruchu je business travel, ktorý rovnako napomáha hospodárskemu rozvoju krajín. Napokon, jeden z obchodných partnerov Všudybylu, český investor Sněžka, výrobní družstvo Náchod, ktorá má na Slovensku dcérine spoločnosti Bentex v Žiline a Autotex vo Snine (viď www.e-Vsudybyl.cz článok: „Sněžce Náchod se vrací investice“), v druhom menovanom meste 13. septembra 2017 slávnostne otvára nový výrobný podnik.

To je pre východné Slovensko veľmi prospešné, pretože  tam v rámci Slovenskej republiky v niektorých okresoch prevláda najvyššia miera nezamestnanosti. No na druhej strane tam je disponibilná a kvalifikovaná pracovná sila. Nás samozrejme teší, keď pribúdajú české investície na Slovensku a posilňuje sa vzájomný obchod, lebo vždy to znamená multiplikačný efekt – na slovenskej aj českej strane.

Rovnako tak slovenský kapitál pomáha českej ekonomike.

Hej. V Česku máme viacero slovenských investorov. Aj priamo v centre Prahy, kde sídli Slovenský inštitút a zahraničné zastúpenie cestovného ruchu SR v Prahe. Ide o historický objekt vedľa divadla Hybernia, ktorý kúpil slovenský podnikateľ pán Milan Fiľo a kde sídli jeho firma Eco-investment a.s. Slovenskí investori sú aktívni v rôznych oblastiach. V oceliarskom priemysle napr. zastúpenie Železiarní Podbrezová, v plynárenstve Slovenský plynárenský priemysel, vo finančnom sektore J&T Group, Slavia Capital, v informačných technológiách ESET, v cestovnom ruchu a inde. Skrátka je ich pestrá paleta.

Vo Všudybylu vychádzal seriál Radka Míky „Počátky naší státnosti“ (www.e-vsudybyl.cz/archiv/pocatky-nasi-statnosti/) venovaný aj prvému spoločnému slovensko-českému štátnemu útvaru Veľkej Morave. Pán Míka v ňom okrem iného prišiel s tézou, ktorú dokresľuje reprodukcia listu z Evanjelia z Cividale, ktorý z Benátok do Prahy priviezol cisár Karol IV., že zakladateľ dynastie Premyslovcov bol synom nitrianskeho knieža Svätopluka I. (viď www.e-Vsudybyl.cz článok: „Počátky naší státnosti 6 – Přemysl, syn krále Svatopluka“). Pani Urbanová, budúci rok si budeme pripomínať sté výročie vzniku nášho posledného spoločného štátu: Československej republiky.

Vznik Československa, je výrazom toho, že si obe dve naše krajiny dobre rozumejú. Áno, máme viac ak tisícročnú spoločnú históriu a všetci sme radi, že naše vzájomné vzťahy sú také dobré. Preto aj toto sté výročie budeme oslavovať spoločne a na najvyššej úrovni. Vlády Slovenskej republiky a Českej republiky sa totiž dohodli na sérii podujatí, ktoré budú prebiehať v priebehu celého roka 2018.

2.jpg 1.jpg 3.jpg 6.jpg 10.jpg 4.jpg 8.jpg 11.jpgArchiv