Menu

Studijní programy zabezpečení letového provozu

04. 05. 2019

Letecká doprava dlouhodobě roste, podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) se v roce 2018 přepravilo 4,3 miliardy lidí a silná byla i nákladní letecká doprava. Statistika přepravených osob z Letiště Václava Havla od začátku letošního roku naznačuje, že zájem o leteckou přepravu bude pokračovat. Větší poptávka s sebou přináší i zvýšené požadavky na personální zajištění ve všech oblastech leteckého průmyslu a letecké dopravy. Získat potřebné teoretické a praktické znalosti nabízí zájemcům o práci v tomto perspektivním oboru Vysoká škola obchodní v Praze (VŠO). Na aktuální požadavky firem podnikajících v leteckém průmyslu škola zareagovala novou skladbou studijních programů v oblasti zabezpečení letového provozu, civilního letectví a letecké dopravy. Nutnost propojení výuky a požadavků průmyslu potvrdilo také MŠMT ČR tím, že škole letos v dubnu udělilo první akreditaci takto modernizovanému studijnímu programu.

Podle odborníků funguje letecká doprava jako katalyzátor trhu a rozvoj leteckého průmyslu výrazně ovlivňuje českou ekonomiku. „Infrastruktura a služby letecké dopravy stabilizují zaměstnanost, podporují vznik pracovních míst v návazných odvětvích, jako jsou ubytovací, stravovací nebo kongresové služby, stimulují cestovní ruch a jsou často klíčovým aspektem při rozhodování o lokaci zahraničních investic,“ vysvětluje multiplikační efekt leteckého průmyslu Jan Zýka, vedoucí Katedry letecké dopravy na VŠO. Rostoucí objem osobní a nákladní letecké dopravy vytváří nové pracovní pozice pro mladé letecké odborníky.

Škola nesmí zamrznout, stále je co modernizovat
„Úzce spolupracujeme s organizacemi z leteckého průmyslu a sledujeme měnící se trendy. Z praxe tedy vzešel požadavek modernizovat obsah výuky tak, aby absolventi byli perfektně připraveni zvládnout současnou náplň náročných profesí, ať už se jedná o pilotování nebo řízení letecké dopravy a vedení leteckých podniků,“ říká rektor VŠO Vladimír Krajčík. „Letos na jaře jsme získali novou akreditaci modernizovaného studijního programu Provoz a řízení letecké dopravy. Udělení akreditace tak vnímám jako potvrzení, že jdeme správným směrem,“ doplňuje rektor Vladimír Krajčík. Škola dává nově větší důraz na oblast letecké dopravy a její provozování s cílem zajištění přípravy kvalifikovaných odborníků s praktickými dovednostmi pro výkon provozně-ekonomických a manažerských funkcí v leteckých společnostech, u provozovatelů letišť, poskytovatelů leteckých služeb nebo orgánů státní správy a dozoru v civilním letectví.

Tradice a propojení s praxí
VŠO vzdělává odborníky pro letectví a související služby již do roku 2006, v současnosti zde studuje v programech zaměřených na letectví téměř 700 studentů. Absolventi jsou perfektně připraveni pro vysoce kvalifikované pracovní pozice, např. ve vrcholových manažerských pozicích provozovatelů letecké dopravy, ve vedení letišť a na všech úrovních výkonných pozic handlingových společností. Kvalifikací odpovídají také nárokům na pracovní pozice v organizacích státní správy civilního letectví nebo při organizaci výcviku leteckého personálu. VŠO spolupracuje o­blasti letectví se zástupci Ministerstva dopravy – Odboru civilního letectví, Úřadu pro civilní letectví, Letiště Praha, ČSA, Řízení letového provozu, Ústavu leteckého zdravotnictví, leteckých škol a dalších institucí a firem, které se podílejí na zabezpečení civilního letectví a letecké dopravy v České republice.
Připravila Hedvika Čepelová.

www.vso.cz