Menu

Projekt Technické univerzity v Liberci mapující historické zdroje vody

02. 07. 2020

Technická univerzita v Liberci přišla s návrhem projektu „Podpora rozhodování o opatřeních pro hospodaření s vodou v krajině na základě historických stavů a vazeb“ mapujícího historické zdroje vody. Zapojí se i Liberecký kraj. Návrh projektu, jehož cílem je vyhledávání zaniklých vodních prvků v krajině a nalézání metod jejich případné obnovy, Technická univerzita v Liberci letos v červnu představila Libereckému kraji. Mohl by, pokud uspěje ve vyhlášené výzvě, pomoci při zadržování vody v krajině a při ochraně přírody. Celkové odhadované náklady jsou zhruba 6 milionů korun. Výstupy by měly být známy nejpozději v prosinci 2022.

„Pokud by projekt uspěl ve vyhlášené výzvě, měl by se do něj zapojit i Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Výstupy můžeme v budoucnu použít i pro možné hodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu Podpora zadržování vody v krajině, ale také pro plánování toho, jak pečovat o maloplošná chráněná území ve správě úřadu,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.     

Hlavními výstupy projektu „Podpora rozhodování o opatřeních pro hospodaření s vodou v krajině na základě historických stavů a vazeb“ budou zejména určení polohy zaniklých vodotečí, rybníků, tůní a mokřadů, stopování meliorací a využití těchto dat při posuzování efektivity zamýšlených úprav krajiny. Data se zpracují do specializovaných map. Projekt je v přípravné fázi a čeká na souhlasné stanovisko. Pokud by bylo pozitivní, Krajský úřad Libereckého kraje se do projektu zapojí například výběrem vhodných testovacích lokalit na Českolipsku, ale i součinností při testování softwaru a také převáděním výsledků výzkumu do praxe. Účast Libereckého kraje v projektu je bezplatná.

Připravil Jan Mikulička.

www.liberecky-kraj.cz
www.tul.cz

liberecky_kraj_6 technicka_univerzita_v_liberci_7