Menu

Máchův památník odložil rekonstrukci střechy a láká na básníkovo toulání

11. 04. 2024

Dvě tváře literáta Karla Hynka Máchy představuje výstava v jeho památníku v Doksech. Prezentuje jej coby poutníka i jako malíře. K vidění jsou až do 28. října kresby hradů, které na svých cestách navštívil a známé i neznámé pověsti, jež je obestírají a které se mohly stát inspirací pro jeho tvorbu.

„Počítali jsme s tím, že na jaře začneme s rekonstrukcí střechy Památníku K. H. Máchy, ale sehnat šindele je běh na delší trať, než jsme si mysleli. Proto ještě letošní sezóna proběhne normálně a uvítáme tak návštěvníky. Výstava kreseb K. H. Máchy je tak aktuální nabídkou pro tuto sezonu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Karel Hynek Mácha, známý především jako autor epické básně Máj, byl nejen vášnivým básníkem, ale také talentovaným kreslířem. Během svých cest po českém venkově si Mácha často vybíral za motiv starobylé hrady a zříceniny, které mu poskytovaly nevyčerpatelný zdroj inspirace. Staré pověsti a legendy spojené s těmito místy ho fascinovaly a staly se nedílnou součástí jeho tvůrčího procesu. Příroda byla pro mladého básníka inspirací i útočištěm. „Jej vábil šumot stromů lesních, hluk bouře, zakalený všemíru na nebesích zrak, však i tiché noční hvězdy… soumračné stěny zbořenin hradebních, velebné kobky staveb středověkých, vysoké klenby a tajemné chodby, vše ty malebné obrazy a zsinalé památky dávných věků zašlých,“ napsal o Máchovi literát Karel Sabina. Mácha podnikl za svůj krátký život mnoho pěších výletů. Putoval sám nebo se svým přítelem Eduardem Hindlem. Známé jsou jeho cesty do Krkonoš, a dokonce i do daleké Itálie. Při svém putování zemí českou navštívil a zaznamenal Mácha některé hrady i několikrát. V jeho pozůstalosti se dochovalo 115 kreseb a akvarelů. Většina skic vznikala přímo na cestách, některé později Mácha doma koloroval.
Připravil Jan Mikulička.

www.muzeumcl.cz/…hy-v-doksech
www.liberecky-kraj.cz
www.facebook.com/libereckraj/
https://twitter.com/Libereckykraj/
www.instagram.com/libereckykraj/

Archiv