Menu

Letní sezona byla v muzeích v přírodě velmi úspěšná

22. 11. 2019

Letní sezona přivedla do muzeí spadajících pod Národní muzeum v přírodě statisíce návštěvníků. Nejvíce hostů registruje Valašské muzeum v přírodě, které od začátku roku do 31.10.navštívilo víc než 330 tisíc Rožnovanů i návštěvníků města, což je nejvíce za posledních 17 let. Podobně úspěšnou sezonu mají za sebou i další naše muzea v přírodě.

Valašské muzeum v přírodě přivítalo od začátku roku, t.j od 1. 1. 2019 do 31. října 2019 celkem 330.642 návštěv­níků. „V hlavní letní sezoně, tedy v období květen až září 2019 přišlo 237.779 návštěv­níků, přičemž v prázdninových měsících červenec a srpen to bylo kolem 80 tisíc osob v každém měsíci,“ vypočítal generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš. „Ještě není konec roku, čekají nás vánoční programy a prosincový provoz muzea. Ale už teď předpokládáme, že letos budeme mít jednu z největších návštěvností za posledních 17 let," doplnil ředitel Ondruš, podle kterého by se celková návštěvnost Valašského muzea v přírodě za rok 2019 mohla dostat na číslo 360 tisíc návštěvníků, což by bylo o 6 tisíc více než v roce 2018.

Podobně úspěšnou sezonu má za sebou také Muzeum v přírodě Vysočina. Jeho expozice Betlém v Hlinsku a Veselý Kopec navštívilo od ledna do října 2019 celkem 77.819 návštěvníků. „6.323 bylo na Betlémě v Hlinsku a 71.496 na Veselém Kopci,“ prozradila ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Ilona Vojancová. „Letošní návštěvnickou sezónu hodnotíme jako úspěšnou. Statistiky ke konci října říkají, že k nám zamířilo o téměř 4.000 návštěvníků více než v roce 2018. A to nás čekají samozřejmě ještě vánoční programy na Veselém Kopci i na Betlémě v Hlinsku. Pokud se bude návštěvnost těchto programů vyvíjet podobně, jako v letech předcházejících, bude letošní rok počtem návštěvníků patřit k nejúspěšnějším za posledních 10 let,“ netajila spokojenost s návštěvností ředitelka Vojancová.

Expozicemi Muzea v přírodě Zubrnice ve stejném období, tedy od začátku roku do 31. 10. 2019, prošlo 12.605 návštěvníků. V hlavní letní sezoně to pak bylo 8.248 hostů. „Standardní návštěvnický provoz spočívající v prohlídkách muzea s výkladem průvodce má již několik let ustálený počet návštěvníků.

„K větším výkyvům dochází u návštěvnosti pravidelných větších programů, kde bohužel v letošním roce registrujeme mírný pokles v návštěvnosti. Důvodem je především nepřízeň počasí u našich nosných pořadů, zvyšující se konkurence programů v okolí a také letošní absence velikonočních edukačních programů a tematických prohlídek,“ vypočítala ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice Ivana Mikulecká.

Nejmenším muzeem, spadajícím pod Národní muzeum v přírodě, je Hanácké muzeum v přírodě. Otevřeno je pouze v období květen – září a také při významných zvykoslovných programech (Masopust, Velikonoce). Do muzea letos zamířilo 4.105 hostů.

„Všechna naše muzea se nyní připravují na vánoční pořady, které přilákají další stovky a tisíce návštěvníků. Věřím, že po letošní sezoně budou všichni ředitelé jednotlivých muzeí s letošní návštěvností spokojeni, ale zároveň udělají vše proto, aby rok 2020 byl ještě úspěšnější. Pomoci by tomu mohla mimo jiné nová programová brožura, kterou na konci listopadu vydáme pod hlavičkou Národního muzea v přírodě, a ve které zájemci naleznou přehled všech akcí a programů, které jednotlivá muzea na příští rok připravují,“ uzavřel generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.
Připravil Tomáš Gross.

www.nmvp.cz