Menu

Klára Dostálová v Bruselu o potřebě pružnějších pravidel pro fondy a možnosti podporovat národní priority

21. 06. 2018

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se 20. 6. 2018 v Bruselu sešla s komisařkou pro regionální rozvoj a městskou agendu Corinou Creţu. Hlavním bodem jednání byla problematika evropských dotací v současném i připravovaném období po roce 2020. Ministryně Dostálová zdůraznila potřebu České republiky jak v rovině pružnějších pravidel pro čerpání EU fondů, tak i při stanovení národních potřeb financování v současném i budoucím období.

„S paní komisařkou Creţu jsme debatovaly možnosti, které České republice umožní pružněji reagovat na nové výzvy či oblasti, kde je o evropské prostředky větší zájem a kde naopak i kvůli objektivním důvodům (např. s ohledem na situaci na trzích) je zájem o podporu nižší. Přišla jsem s návrhy, které nám mohou pomoci v čerpání v řadě oblastí, které podporují rozvoj regionů, např. v oblasti dopravy, školství nebo zdravotnictví a s návrhy, které nám také umožní realizovat projekty ve strukturálně postižených regionech ČR. Jde o oblasti, u kterých bude možné až 7 miliard Kč použít na potřeby, které nyní vyvstávají jako důležité. To vše vyžaduje otevřený přístup ze strany Evropské komise, neboť zde hovoříme nejen o potřebách ČR, ale také o respektování nastavených pravidel a legislativy EU jako takové. Jedná se například o pravidlo tematické koncentrace, které vyžaduje soustředění se z větší míry jen na vybrané priority podpory, a tudíž není možné libovolně přesouvat prostředky z jedné oblasti do druhé. Velmi vítám vstřícný přístup paní komisařky Creţu, resp. Evropské komise v těchto otázkách, a pevně věřím, že se nám podařilo najít společnou řeč a naši snahu brzy přetavíme do konkrétních návrhů. S paní komisařkou Creţu jsme zároveň diskutovaly návrhy legislativy pro EU fondy pro budoucí období a i zde pevně věřím, že Evropská komise vyslyší naše postoje a připomínky, které k vybraným aspektům máme. Paní komisařka má také zájem navštívit Českou republiku, aby viděla konkrétní pozitivní dopady EU fondů,“ uvedla k jednání ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Evropská komise představila v minulých týdnech návrh rozpočtu pro EU a politiku soudržnosti a návrhy pravidel pro čerpání z evropských fondů. Pro Českou republiku vzhledem k odlišnému výpočtu a zmenšení rozpočtu na politiku soudržnosti, ale také kvůli tomu, že se stáváme vyspělejším státem, bude méně prostředků. Pokud započítáme vliv inflace (= stálé ceny), jednalo by se o pokles oproti současnému období o 24 %, na 17,8 mld. EUR, nicméně pokud částku od tohoto vlivu očistíme (= běžné ceny), bude se reálně jednat o 20,1 mld. EUR, v tom případě se jedná zhruba o 13% pokles. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj koordinuje přípravu české pozice k návrhu legislativy pro EU fondy a předloží je na jednání vlády koncem léta, stejně tak připravuje návrh budoucí architektury implementace. Před samotným setkáním s komisařkou Creţu proběhlo setkání ministryně Dostálové s komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věrou Jourovou. Ministryně s komisařkou diskutovaly o aktuálních otázkách spjatých s implementací evropské směrnice o ochraně spotřebitele v oblasti cestovního ruchu na národní úrovni. 
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

 

Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new