Menu

IROP poskytne přes 9 miliard korun na zlepšení zdravotních služeb v Česku

05. 04. 2019

Na 7. dubna připadá Světový den zdraví, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. Tento den by měl sloužit k tomu, abychom si připomněli, jak je důležité neustále budovat a zlepšovat kvalitu života. Také díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dochází ke zlepšování kvality života občanů Česka. Díky IROP se postupně rozdělí přes 9 miliard korun na projekty zdravotnických zařízení pro zlepšení infrastruktury a služeb ve zdravotní péči.

„Celkem už bylo v IROP podpořeno 114 projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví za zhruba 7,4 miliardy korun. Finance tak budou maximálně využity tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. V březnu navíc došlo k navýšení alokace dvou výzev díky přesunu části peněz z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Výzva Zvýšení kvality návazné péče byla navýšena o více než 1,9 miliardy korun. Tyto finance byly nabídnuty zbývajícím 43 náhradním projektům zaměřeným na zvýšení kvality návazné péče v České republice. Alokace výzvy Deinstituciona­lizace psychiatrické péče byla navýšena o více než 38 milionů korun, které byly nabídnuty dvěma náhradním projektům,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 
Prostřednictvím čtyř vyhlášených výzev podporuje IROP tyto oblasti zdravotní péče: Onkogyne­kologii zabývající se poskytováním péče ženám s onkologickým onemocněním. Jedná se například o rakovinu prsu, která je nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění u žen v České republice, nádory vaječníků, dělohy nebo děložního čípku. IROP rozdělil celkem 828,9 milionů korun mezi 17 center vysoce specializované onkogynekologické péče po celé České republice.
Perinatologii, která se zabývá péčí o těhotnou ženu, plod a novorozence do jednoho měsíce od narození a řeší specifické problémy spojené s předčasným porodem a nízkou porodní váhou. IROP podpořil 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii celkem za 692,8 miliony korun. 
Návazná péče, do které můžeme například zařadit: klinickou onkologii, chirurgické obory (chirurgie, hrudní chirurgie, neurochirurgie), anesteziologii a intenzivní medicínu, obory vnitřního lékařství (vnitřní lékařství, gastroenterologie, nefrologie, pneumologie) a další obory. Celkem bylo z IROP podpořeno 72 projektů návazné péče za 4,3 miliardy korun. 
Deinstituciona­lizace psychiatrické péče, jejímž cílem je dobudování sítě stávajících všeobecných i specializovaných psychiatrických ambulancí a ambulancí klinických psychologů. Dojde tak k výraznému rozšíření komunitní péče. Budou vytvořeny nové typy služeb – centra duševního zdraví a ambulance s rozšířenou péčí. Paralelně s tímto procesem dojde k postupné redukci dlouhodobé lůžkové péče. V oblasti deinstituciona­lizace psychiatrické péče bylo dosud podpořeno osm projektů za cca 1,6 miliardy korun. Volné finance na tuto oblast jsou stále k dispozici ve výzvě Deinstituciona­lizace psychiatrické péče II., ve které bylo schváleno pět projektů za 32 milionů korun a zbývá ještě přes 393 milionů korun. O podporu mohou zájemci žádat do 15. 7. 2020. 
Více informací o výzvě naleznete zde.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

 

Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new