Menu

Incoming do Česka na vzestupu, nechceme být večírkovou destinací

15. 04. 2024

Do Česka přijelo na 9,5 milionů zahraničních turistů za rok 2023, ačkoliv čísla nedosahují předcovidového roku 2019, jedná se téměř o 30% nárůst v porovnání s loňským rokem. Asociace cestovních kanceláří ČR však upozorňuje, není cílem být levnou party destinací. Je vhodné podpořit organizovaných příjezdový cestovní ruch a jeho udržitelnost. Tradičně se nejvíce hostů ubytovává z Německa, Slovenska, Spojeného království a Polska. Mimo Evropu pak ze Spojených států. Počet zahraničních ubytovaných hostů vytváří podstatnou částku, která přispívá do státního rozpočtu prostřednictvím daní a poplatků, generují však také významný dopad na další služby a kulturu, včetně ubytování, stravování a nákupů. Celková částka, kterou turisté utrácí za tyto služby, představuje více než 140 miliard Kč.

Česko včetně jeho hlavního města Prahy mají zájem o příjezdový cestovní ruch, což dokazují i nové realizované kampaně cílené na jedinečnost země jako destinace. Cílem však není podpora šedé ekonomiky či narušení života místních obyvatel. Praha proto také realizuje dlouhodobou edukativní kampaň Enjoy Respect Prague, v rámci které informujeme přijíždějící turisty o pravidlech a kultuře chování. „Cestovní kanceláře pracující v příjezdovém cestovním ruchu organizují zájezdy a svou nabídku ve shodě s respektem k místním obyvatelům. Organizovaný příjezdový cestovní ruch je lépe regulovatelný, má jasný význam pro ekonomiku z hlediska příjmů státního rozpočtu, vliv na zaměstnanost a udržitelnost kulturních zařízení a akcí,“ uvádí Michal Veber, ředitel Asociace.

Cílem organizovaného příjezdového cestovního ruchu není narušit bezpečnost a bezbariérovost města, či podporovat večírky v krátkodobě pronajatých bytech s hlučnou noční zábavou, a to včetně všude pohozených sdílených koloběžek, které narušují i bezpečnost pohybu. Naopak zahraniční hosté využívají hned několik služeb, utrácí nemalé finance a mají zajištěný program zahrnující prohlídky objektů, muzeí, koncertů, poznávání tradic, kultury a gastronomií. „Vozíme do Prahy například i studenty z Itálie, kteří k nám jezdí na organizované cesty v rámci jejich výuky. Připravujeme pro ně prohlídky architektonických skvostů naší metropole, návštěvu muzeí nebo organizujeme jednodenní výlety například do Terezína,“ vypočítává Karel Výrut z cestovní kanceláře D.I.R. Bohemia a dokončuje: „Vždy jsou ubytováni v hotelu a mají večerní organizovaný kulturní program. Sami jsou pak často zděšeni, když vidí na chodnících různě poházené sdílené koloběžky, kterým se musí vyhýbat.“
Připravila Martina Košlíková.

www.ackcr.cz
www.facebook.com/ACKCR1/

Archiv