Menu

Dopis Vládě ČR o pomoci podnikatelům v energetické krizi

01. 09. 2022

Vážený pane premiére, vážení členové Vlády ČR,
obracím se na Vás jménem České barmanské asociace, která zastupuje zájmy podnikatelů a zaměstnanců v oboru nápojové gastronomie a je členem Hospodářské komory České republiky.

Pohostinství obecně je segmentem, který byl jedním z vůbec nejpostiženějších pandemií covidu-19. Následkem krize spojené s pandemií v České republice již ukončila činnost více jak desetina gastronomických zařízení. Protože se se však v drtivé většině jedná o podniky malé, v ojedinělých případech středně velké, které vyčerpaly v posledních dvou letech veškeré rezervy, potýkají se ty přeživší s dopady pandemie dodnes.

K následkům pandemie se aktuálně přidaly další negativní jevy jako nedostatek pracovní síly, zdražování vstupních surovin a snižování návštěvnosti gastronomických provozoven z důvodu vysoké inflace. Takový je kontext, současná každodenní realita provozovatelů barů, klubů, kaváren, čajoven a dalších gastronomických zařízení.

V této neutěšené situaci podniky čelí, a především ještě budou dále čelit, masivnímu a bezprecedentnímu zdražování energií. Ty jsou v našem oboru vedle mezd a nákupu surovin kruciální nákladovou položkou.

Bez nějakých forem kompenzace či podpory znamená další budoucí navýšení záloh a úhrad za nesmyslné ceny energií pro spoustu podnikatelů v gastronomii neřešitelný problém. Podniky nebudou schopné tyto náklady promítnout do koncových cen svých služeb, neboť by se staly pro zákazníky již neakceptovatelnými.

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, oslovuji Vás tímto dopisem s apelem, abyste poskytli podnikatelům (nejen) v gastronomii řešení, jak energetickou krizi přežít. Abyste jako členové vlády profilované spíše na pravé straně politického spektra, což vzbuzuje mé osobní sympatie, poskytli pomoc těm, kteří zaměstnávají statisíce lidí a podílejí se na vytváření ekonomiky této země. Předem Vám za to děkuji. Jako asociace jsme připraveni poskytnou maximální možnou součinnost a spolupracovat na řešení.

S přátelským pozdravem a přáním úspěšné práce v nelehké době
Aleš Svojanovský, prezident České barmanské asociace
Připravila Česká barmanská asociace.

www.cbanet.cz
www.iba-world.com