Menu

Dnes zahajovaný 20. ročník Festivalu muzejních nocí

17. 05. 2024

Ve dnech 17. května až 15. června 2024 se uskutečňuje 20. ročník Festivalu muzejních nocí, kterého se účastní rekordních 703 institucí a 206 měst. 

Přehled všech Muzejních nocí je k dispozici na http://www.muzejninoc.cz v sekci Přih­lášená muzea a jejich akce.  Národní zahájení 20. ročníku Festivalu muzejních nocí probíhá tento pátek 17. května 2024 od 14 hodin v prostorách v prostorách rytířských sálů Východočeského muzea v Pardubicích. Na Národní zahájení Festivalu muzejních nocí naváže od 17 hodin Pardubická muzejní noc

Organizace Festivalu muzejních nocí se již od roku 2005 ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Tato významná kulturní událost každoročně zastřešuje aktivity muzeí a galerií, které svým návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav nabízejí řadu doprovodných programů. Ve spolupráci s muzejními institucemi se jí účastní např. knihovny, památkové nebo církevní objekty, divadla či kulturní domy. Ačkoli je termín konání festivalu přesně stanoven, některá muzea a galerie se k němu připojí před i po jeho oficiálním termínu. A přestože má každá organizace na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradičně bezplatný vstup, příp. vstupné dobrovolné. 

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., náměstka hejtmana Pardubického kraje pro oblast investic a kultury Ing. Romana Línka, MBA, a primátora statutárního města Pardubic Bc. Jana Nadrchala. Par­tnerství 20. ročníku festivalu a jeho slavnostního zahájení opět přijala i Asociace krajů České republiky.

Festival muzejních nocí se koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí, který připadá na 18. května. Přijďte tento téměř měsíc trvající svátek muzeí a galerií oslavit společně s námi!
Připravila Vendula Potůčková Jurášová. 

www.muzejninoc.cz
festival_muzejnich_noci_2024_log

Archiv
Česká chuťovka