Menu

Českolipské muzeum chystá výstavu o vagónce, žádá o pomoc veřejnost

18. 01. 2023

Výstavu o historii českolipské vagónky připravuje Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Otevře ji v květnu a potrvá do září. Pracovníci muzea žádají obyvatele, kteří mají nějaké předměty související s historií tohoto významného podniku, zda by je nezapůjčili.

„Zajímají nás i železniční modely, prospekty, upomínkové předměty a další materiály, které dokumentují historii železniční dopravy na našem území,“ popsal ředitel muzea Zdeněk Vitáček. Kontaktní osobou je kurátor výstavy Marek Hofman: telefonní linka 774 825 090, e-mailová adresa zní: hofman@muzeumcl.cz.

Výstava v prvních dvou částech ukáže stručný vývoj dopravy na Českolipsku od středověku až po současnost a také historii výroby železničních vagónů v České republice, která probíhala od 20. let 19. století. Třetí, největší část bude věnována historii závodu a produkci českolipské vagónky, která během své éry vyráběla kromě nákladních a osobních železničních vagónů, také tramvaje, elektrické lokomotivy, autobusy nebo kabiny pro visutou lanovou dráhu.

„V roce 2023 to bude právě 105 let od založení této významné českolipské firmy,“ připomněl kurátor výstavy Marek Hofman z Vlastivědného muzea. Kromě panelů s texty a fotografiemi výstavu obohatí řada trojrozměrných exponátů a sbírkových předmětů. Návštěvníci se mohou těšit například na výrobní štítky železničních vagónů nebo věrné modely vagónkou produkovaných vozidel.

„Obyvatelé České Lípy určitě toto téma uvítají. Dozvědí se mnoho, co o historii vagónky třeba nevěděli. Tak jako vždy u místních témat, čekáme i tady velkou návštěvu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Českolipská vagónka je svázána se životem obyvatel v regionu. „V České Lípě a v okolí se najde stále mnoho pamětníků, jejichž rodiny byly profesně svázány s touto výrobou. Pracoval tam třeba tatínek nebo dědeček. Proto to není jen výstava zaměřená na technické parametry výroby, ale odráží také příběhy lidí z našeho města,“ vysvětlila Lenka Mrázová, vedoucí oddělení výstav, výchovy a propagace z Vlastivědného muzea.
Připravil Jan Mikulička.

www.muzeumcl.cz
www.liberecky-kraj.cz
www.facebook.com/libereckraj/
https://twitter.com/Libereckykraj/
www.instagram.com/libereckykraj/