Menu

VŠO přijímá studenty i od letního semestru

05. 01. 2018

Vysoká škola obchodní v Praze nabízí možnost začít studovat i v polovině akademického roku. Nově přijatí studenti budou v průběhu letního semestru studovat stejné předměty jako jejich spolužáci z října a od podzimu pak plynule naváží na studium druhého semestru. Výhodu začít studovat od února ocení zejména ti, kteří chtějí změnit studijní obor, nedostali se loni na univerzitu nebo již pracují a chtějí si doplnit vysokoškolské vzdělání.
Od února VŠO znovu otevírá bakalářské studijní programy Cestovní ruch a  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu nebo také navazující magisterské studijní programy Management leteckých podniků a Management cestovního ruchu. Všechny obory mohou uchazeči studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. „Při prezenčním studiu studenti školu navštěvují pravidelně tři pracovní dny v týdnu. Těm, kteří již pracují na plný úvazek, nabízíme kombinovanou formu studia v rámci pátečních a sobotních přednášek, které se konají dvakrát do měsíce,“ doplňuje prorektorka pro studium na VŠO Iveta Hamarneh.
Uchazeči ušetří čas díky online online přihlášce. Hlásit se na studijní programy VŠO uchazeči mohou do středy 28. února 2018 vyplněním online přihlášky na webových stránkách školy. Škola navíc nevyžaduje splnění přijímacích zkoušek. „Uchazeči bývají během přijímacích zkoušek často pod velkým stresem, který může zásadně ovlivnit jejich výkon. Na VŠO proto dáváme přednost ověřování znalostí až v průběhu studia,“ vysvětluje Vladimír Krajčík. Získat titul na VŠO ale nevyžaduje jen zaplacení školného. Zda studentovi dostačují k absolvování jeho schopnosti, pedagogové rychle zjistí již v průběhu prvního semestru. Více informací o průběhu studia se uchazeči dozví na dnech otevřených dveří ve středu 10. nebo 24. ledna vždy od 16 hodin.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem ve Spálené ulici na pražském Novém Městě byla založena v roce 2000. Jako neuniverzitní soukromá vysoká škola poskytuje akreditované bakalářské a magisterské studijní programy, kurzy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím i vědecko-výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. V současné době ji navštěvují téměř 3 000 studentů prezenčního a kombinovaného studia. Mezi obory studia na VŠO patří například Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy, Management leteckých podniků, nebo Management cestovního ruchu.

Připravila Zuzana Plecitá.

www.vso.czNepřehlédněte


Vzdělávání Gastro

Studenti z Přímky soutěžili v čepování piva

V sobotu 9. června 2018 se ve Znojmě uskutečnil již čtvrtý ročník oslav zlatavého hořkého moku pod názvem Pivní slavnosti Znojmo 2018.

12. 06. 2018

číst dál


Doprava

Letiště Praha láká cestující do zajímavých destinací po Evropě

Nová marketingová kampaň Letiště Praha podpoří během celého letošního roku výjezdový cestovní ruch a celou řadu zajímavých destinací v Evropě.

29. 01. 2019

číst dál


Czech specials new