Menu

Vezměte děti na Den vodních breberek

23. 05. 2019

Den vodních breberek se pořádá v rámci festivalu Evropského týdne udržitelného rozvoje (více informací na adrese www.tydenudrzitelnosti.cz). Jeho cílem je dát najevo, že chceme a můžeme žít ve společnosti, která bere ohledy své okolí a na ty, kteří přijdou po nás. V našem okolí můžeme nalézt opomíjené a nepatrné vodní živočichy, na které se budeme moci podívat z blízka. Můžete se těšit také na lovení zooplanktonu a případně pozorování pod mikroskopem. „Lovení a pozorování vodních živočichů bývá u dětí velmi oblíbené. Kromě toho je to taky poučné. Děti se naučí poznávat různé druhy vodních živočichů, používat určovací klíče nebo badatelské pomůcky jako jsou např. krabičkové lupy,“ popsala akci Veronika Bergerová, lektorka v návštěvnickém středisku.

Program bude zahájen ve 13:00 komentovanou prohlídkou hráze vodní nádrže Švihov. Sraz účastníků exkurze je na recepci Vodního domu minimálně 15 minut předem. Doporučujeme si rezervovat místo pomocí webového formuláře, protože kapacita exkurze je omezená.  Od 14:00 začne lov a určování vodních organismů. Více informací zájemci naleznou na adrese www.vodnidum.cz nebo na emailu vodnidum@csop.cz.
Připravila Veronika Bergerová.

www.vodnidum.cz
https://www.facebook.com/vodnidum

 

 

 Archiv