Menu

Usnesení vlády o krizovém opatření a provozy pohostinství

16. 03. 2020

Upřesňující usnesení Vlády ČR ke krizovému opatření ponechává v dosavadním režimu (dle předchozího dne 14.3.2020) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou prodeje mimo provozovnu. Restaurace tedy nadále může být otevřena pro prodej přes ulici nebo rozvážku jídel. Dále zpřesňuje výjimku pro lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň z části z veřejného zdravotního pojištění (tato zařízení budou fungovat bez dalších omezení). Nově zakazuje prodej ubytovacích služeb od 16. března 2020 od 6:00 hod. V praxi to znamená, že hotely a penziony nemusí být nutně uzavřeny, ale na termíny od 16. do 24. března nesmí prodávat ubytování, tedy přijímat nové rezervace. V současné době ubytovaní hosté mohou pokračovat v pobytu. „Některé hotely mají ještě ubytované hosty, včetně cizinců, kteří se zatím nedostali zpět do svých zemí. Tito hosté mohou nadále využívat byť již značně omezené služby ubytovacích zařízení a hotely na základě usnesení pouze nebudou přijímat nové rezervace. Vzhledem k současnému vyhlášení karantény v České republice a uzavření hranic však předpokládáme, že většina hotelů bude stát před rozhodnutím, zda zcela nepřeruší provoz,“ uvedl k novému usnesení vlády Václav Stárek, prezident AHR ČR.


Cestovní ruch byl prvním odvětvím, jehož podnikání bylo velmi citelně zasaženo současnou pandemií koronaviru. Nyní je nutné učinit maximum pro ochranu zdraví občanů naší země, ale současně je nezbytné začít urychleně řešit konkrétní pomoc státu podnikatelům, kteří v mnoha případech již nyní čelí existenčním problémům.  Stejně tak by měla vláda pomoci podnikatelům udržet pracovní místa neboť jen v Praze je každý jedenáctý občan zaměstnán právě v cestovním ruchu.
Připravila AHR ČR.

 

www.ahrcr.cz

Výsledek obrázku pro ahr logo

 Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba