Menu

Trojská botanická zahrada se mění v moderní areál a realizuje nové projekty

13. 12. 2021

Botanická zahrada hl. m. Prahy pokračuje v modernizaci areálu. V současné době probíhá stavba nového výstavního pavilonu a centra pro návštěvníky v Nádvorní ulici. Objekt by měl být dokončen na jaře 2023. Nabídne multifunkční sál, služby a zázemí pro návštěvníky a rovněž prostory pro zaměstnance botanické zahrady. Na začátku roku 2022 bude zahájen další významný projekt – přemostění, které propojí areál u skleníku Fata Morgana s venkovními expozicemi. Modernizace se dočká také viniční domek na vinici sv. Kláry, kde bude mimo jiné vybudován i moderní degustační prostor.

grr_1

Botanická zahrada pokračuje v obměnách a modernizaci areálu na základě generelu územního rozvoje platného od roku 2017. „Stavba nového multifunkčního sálu pokračuje podle plánu. Hotové jsou inženýrské sítě a již se připravují základy pro zvýšená patra. Hrubá stavba by měla být dokončena v dubnu 2022 a pak bude následovat instalace technologií a vnitřního vybavení. Otevření plánujeme na první čtvrtletí roku 2023. Současně připravujeme zahájení dalších projektů. Momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Uvědomujeme si, že v rámci staveb dochází k některým omezením, která potrvají několik měsíců. Hlavním cílem těchto projektů je však modernizace areálu a zejména zvýšení komfortu našich návštěvníků díky nabídce kvalitního zázemí a nových zážitků,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

„Botanická zahrada a její expozice, včetně vinice sv. Kláry, patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa našeho hlavního města a podle mě také mezi ta nejkrásnější. Magistrátu, jako zřizovateli, velmi záleží na vysokém návštěvnickém komfortu. Cílem rozvoje botanické zahrady je, aby se stala moderním areálem nejen pro odpočinek, ale i pro vzdělávání. Díky novým projektům a nově vznikajícím expozicím se trojská zahrada zařadí mezi nejmodernější botanické areály na světě a já věřím, že kromě domácích návštěvníků bude čím dál více lákat i ty zahraniční,“ doplňuje Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy.

Areál pro vzdělání i odpočinek
V ulici Nádvorní vyrostou dva nové objekty se vstupem, návštěvnickým centrem a obchodem se suvenýry. Ústředním prostorem v rámci výstavního pavilonu má být multifunkční sál, který bude sloužit pro výstavy, přednášky i vzdělávací akce. Současně zde vyroste objekt s technickým zázemím pro zaměstnance. Návrh architektonického studia AND byl vypracován tak, aby nové stavby byly v souladu s okolními partiemi expozice Ornamentální zahrady. Budou zde využity přírodní materiály a celkově je budova pojata spíše jako pozadí pro dominantní popínavou zeleň. Lehkost jí dodává velkoplošné prosklení některých stěn, které vizuálně propojí interiér a exteriér v jeden celek. Komunikačně spojuje oba objekty lehká pergola, chránící návštěvníky proti dešti či letnímu slunci. Součástí klidové zóny budou kaskádovitá jezírka navazující na současnou vodní plochu, kde bude zajištěn umělý koloběh vody. Stavbu realizuje stavební společnost OHLA ŽS, která již v trojské botanické zahradě zajistila výstavbu nového vstupního areálu pod skleníkem Fata Morgana s restaurací a také stavbu vodovodu, kterým je přivedena do areálu zahrady voda z řeky Vltavy.

Most do skleníku Fata Morgana a nový prostor pro degustaci vína
Se začátkem roku 2022 by měly být zahájeny také dva nové projekty. Aktuálně probíhají výběrová řízení na zhotovitele obou staveb. Venkovní expozice a tropický skleník Fata Morgana se poprvé propojí do jednoho celku. Obě části areálu botanické zahrady spojí most, který nově vznikne nad veřejnou cestou mezi Trojou a Sídlištěm Bohnice. Na přemostění budou v obou částech navazovat nové expozice.

Ve stejné době bude zahájena i modernizace a rekonstrukce viničního domku na vinici sv. Kláry. Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse řeší umístění degustačních prostor v objektu za viničním domkem. S tím je propojí spojovací průchody. Nacházet se zde budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, nezbytné provozní zázemí vinárny, ale zejména nový a větší prostor pro degustace a společenské akce. Celý objekt bude částečně skryt pod zem a jeho hlavní pohledová část bude situována v prostoru stávající terasy. Svým vzhledem tato nová stavba nijak nenaruší charakter vinice s jejím jedinečným geniem loci, zvýší se komfort návštěvníků i personálu a dokonale naplní potenciál daného místa. Současný provoz vinotéky se po dobu rekonstrukce přesune do objektu bistra v Ornamentální zahradě.
Připravila Darina Miklovičová.

www.botanicka.cz
www.facebook.com/BotanickaZahradaPraha/
www.instagram.com/botanicka_zahrada_praha/

  Archiv