Menu

Technologické fórum na FOR ARCH

24. 02. 2018

V loňském roce se na FOR ARCH konal první ročník Technologického fóra a velkým tématem byla novela stavebního zákona. Sál zaplnilo přes dvě stě posluchačů a komentářů se ujali zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Mluvilo se mimo jiné o očekávaném zkrácení povolování velkých staveb o jednu třetinu, u malých dokonce o jednu polovinu, zkrácení pořizování změn územně plánovací dokumentace o tři čtvrtě roku. Zaznívaly ovšem i kritické hlasy, které euforii politiků před volbami trochu chladily. Uvidíme, co na to praxe. V každé případě je jasné, že podobné fórum největšímu stavebnímu veletrhu České republiky sluší.
„Rozhodně, na fóru zaznělo mnoho zajímavých podnětů a informací. Vadou na kráse však byl nedostatek času na jednotlivé reakce. Politici by, dle mého názoru, měli podobná setkání chápat jako příležitost k získávání podnětů od odborné veřejnosti. Asi všichni si uvědomujeme, že klíčové pro zrychlení povolování staveb je mimo jiné vytvoření jednoho podacího místa s tím, že jednotlivá dílčí vyjádření od dotčených orgánů si zajistí stavební úřad sám a nebude tím zatěžovat projektanty a investory,“ komentoval loňské fórum Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ.
Při hodnocení roku 2017 analytici konstatují, že stavebnictví se ze stagnace zatím nevzpamatovalo. Zlepšení ve stavebnictví se nekoná. Po dvou silnějších měsících padla naděje na výraznější obrat v oboru. Stavebnictví tak propáslo šanci přestat být stagnujícím odvětvím. Dařilo se pozemnímu stavitelství, naopak produkce inženýrského stavitelství klesla. Pomalá bytová výstavba vede k vysokým cenám realit na trhu. A ačkoliv se očekává letošní rok o něco lepší než loňský, zvláště pro mladé rodiny bude stále těžší pořídit si nový byt. „Za celý rok 2017 jsme zaznamenali mírný růst stavební produkce, růst hodnoty nových zakázek i výrazný růst orientační hodnoty vydaných stavebních povolení. Rostl také počet zahájených i dokončených bytů,“ zhodnotila výsledky Petra Cuřínová z oddělení statistiky stavebnictví Českého statistického úřadu.
„Je zřejmé, že z pohledu bytové výstavby ještě zdaleka nejsme na úrovni předkrizových let. Myslím si však, že krize, nejen nás výrobce, naučila hledat efektivitu a rezervy uvnitř společnosti, nehledat kvantitu, ale kvalitu. Osobně si myslím, že lepší léta přijdou, je však třeba začít činit konkrétní kroky, a nejen diskutovat a analyzovat. Jsem přesvědčen, že příčiny jsou dostatečně popsány, bohužel však nevidím reálné kroky k jejich odstranění,“ uvádí dále Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ.

Druhý ročník konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice­_technologie se bude konat 18. 9. 2018 v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA.
Samozřejmě na programu bude aktuální legislativa, investice a technická témata, k nimž budou hovořit zástupci příslušných ministerstev i specialisté z oboru. Právě na investiční část se další ročník zaměří a za podpory odborných partnerů vytvoří ideální prostor pro setkání investorů a realizačních firem. O jaká konkrétní témata půjde, může naznačit již blížící se březnové Fórum českého stavebnictví. Úzká spolupráce ABF, pořadatele Technologického fóra, a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, pořadatele Fóra českého stavebnictví, je v tomto směru hodně zajímavá.

Fórum českého stavebnictví se bude konat 7. 3. 2018 v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA.
Fórum českého stavebnictví je nejvýznamnější odborná událost oboru s účastí klíčových hráčů stavebního trhu – špičkových leaderů a odborníků z veřejné i podnikatelské sféry. Je určena všem, kteří se chtějí seznámit s novými trendy odvětví a s legislativními záměry, které jsou pro stavebnictví zásadní. Kromě hlavního programu budou probíhat i separátní diskuse na dílčí odborná témata.Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR zveřejněná čísla za minulý rok nesvědčí o výrazném zlepšení v oboru. „Na kladném výsledku roku 2017 se výraznou měrou podílí pozemní stavitelství, zatímco v inženýrském stavitelství trvá dlouhodobý propad, zejména v oblasti dopravní infrastruktury,“ porovnává prezident svazu Václav Matyáš.
„Svaz podnikatelů ve stavebnictví se i v letošním roce podílí na pořádání dvou vrcholných konferencí ve stavebnictví. První je konference „Fórum českého stavebnictví“ na počátku stavební sezóny, jejíž zaměření je kromě odborných témat hlavně na diskusi s politiky a vládou pro zlepšení situace v investiční výstavbě, druhou je konference „Technologické fórum: investice­_technologie“, která má zprostředkovat setkání zadavatelů staveb a investorů s dodavatelskou sférou a moderními metodami výstavby,“ říká Miloslav Mašek, generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Třetí ročník konference Požární bezpečnost staveb opět na veletrhu FOR ARCH
Po loňském skvělém ročníku, který si dal za úkol porovnat předpisy požární bezpečnosti při výstavbě větších dřevostaveb a přinesl mimo jiné velmi úspěšnou přednášku o nejvyšší dřevostavbě v Evropě, plánoval původně pořadatel konference, internetový portál TZB-info, změnit téma. Pak ale přišla výzva odborně se vrátit k požárům výškových budov, návrhům a provádění izolací, konstrukčnímu řešení atd. Cílem přednášek, které 20. září zazní v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA, je poučit se z požárů výškových budov v zahraničí i u nás. Účast na konferenci již potvrdil Vlastimil Šrůma, autor souboru článků o původním a obnoveném Světovém obchodním centru v New Yorku. Přednáška se bude zabývat analýzou stavebně-technických příčin zhroucení budov Světového obchodního centra a zejména pak unikátní moderní konstrukcí nových věží, zejména 1WTC, a to se zaměřením na bezpečnost statickou, provozní a požární. Marek Pokorný z Fakulty stavební ČVUT v Praze bude prezentovat analýzu závěrečné zprávy příčin požáru Grenfell Tower v Londýně, jeho prudkého rozšíření a tragických následků. Přednáška bude rovněž obsahovat pohled do českých předpisů a českého navrhování větraných fasád, lehkých obvodových plášťů a kontaktního zateplení z hlediska požární bezpečnosti.

FOR ARCH – 29. ročník největšího stavebního veletrhu v Česku se uskuteční od 18. do 22. září 2018 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý doprovodný program přinášející aktuální informace ze světa stavebnictví a současně na sedm výstavních hal nabitých tím nejlepším, co je možné na stavebním trhu najít.
Připravila Alena Bradáčová.

www.forarch.czArchiv
Česká chuťovka