Menu

Projekt Benešovsko žije příběhy

04. 11. 2020

Podnítit zájem o tvůrčí psaní a rozvíjet talent i povědomí o místní kultuře, hodnotách a historii je cílem projektu Benešovsko žije příběhy. Pro děti z mateřských a základních škol z ORP Benešov ho připravila Posázaví o.p.s. ve spolupráci s městem Benešov a Muzeem umění a designu v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP). V letošním školním roce se uskuteční jeho druhý ročník.

„Projekt je hezký a zajímavý a setkal se s velkým ohlasem. Věříme, že se do něj letos zapojí ještě víc škol než loni. Předpokládá se ale také jejich větší spolupráce – bude třeba, aby z prací, které jejich žáci vytvoří, vybraly deset nejzdařilejších, které nám pak pošlou do finále. Předvýběr je důležitý, jinak by porota hodnocení příběhů nemusela zvládnout. To je asi jediná změna proti loňsku, kdy porota posuzovala celkem 86 prací. Některé školy jich poslaly pět, jiné ale i dvacet,“ řekla koordinátorka MAP Jana Čechová.

Předškoláci a školáci mají za úkol vytvořit příběh, jehož hlavním hrdinou může být (ale nemusí) reálná nebo fiktivní postava z minulosti nebo současnosti. Jedinou podmínkou je, že děj musí být zasazen do Benešova či jeho okolí. Příběhy mladších dětí zapíše pedagog, autoři je pak mohou sami ilustrovat. Od starších dětí se očekává povídka, pohádka, rozhovor, deník, básnička nebo jiný slohový či literární útvar v rozsahu maximálně jedné strany A4. Projekt má tři kategorie – MŠ, 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ – a každá škola může do dané kategorie nominovat až 10 žákovských prací, které bude považovat za nejzdařilejší.

„Téma projektu může být jedním ze zadání distanční výuky, na kterou školy přešly v rámci opatření přijatých v souvislosti s šířením koronaviru. Žáci totiž mají mnohdy za domácí úkol napsat slohovou práci,“ dodala Jana Čechová. Pedagogům by doporučila, aby děti také více přemýšlely nad literárním útvarem, který si pro příběh zvolí – nemusejí nutně psát klasické vyprávění, ale mohou vytvořit rozhovor, báseň, reportáž… Porota totiž ocení kreativitu nejen v obsahu, ale také ve formě jeho zpracování.

Vybrané práce školy zašlou nejpozději do 31. ledna 2021 v elektronické podobě (nejlépe ve wordovém dokumentu) na adresu info@posazavi.com, do předmětu e-mailu napíší BENEŠOVSKO ŽIJE PŘÍBĚHY. Případně je mohou doručit poštou či osobně na adresu: Posázaví, o.p.s., Masarykovo náměstí 1, piaristická kolej, 256 01 Benešov. Obálku označí nápisem BENEŠOVSKO ŽIJE PŘÍBĚHY a uvedou název školy. Z doručených prací porota vybere 20 nejzdařilejších příběhů. Jejich autoři budou oceněni a vybrané práce budou zařazeny do knihy Benešovsko žije příběhy (2. ročník).

První ročník projektu Benešovsko žije příběhy podle Jany Čechové ukázal, že dětí, které baví psát, je v regionu dost. Od druhého pololetí letošního školního roku proto chtějí v rámci MAP otevřít Klub tvůrčího psaní pro žáky základních škol, který by jejich lásku k tvorbě a talent rozvíjel.

Do prvního ročníku projektu se zapojilo 140 dětí s 86 příběhy, 21 nejzdařilejších z nich bylo zveřejněno v knize Benešovsko žije příběhy, která byla slavnostně pokřtěna letos v červnu.
Připravila Jaroslava Tůmová

www.posazavi.com

 Archiv