Menu

Nový depozitář Valašského muzea v přírodě získal čestné ocenění

25. 06. 2024

V Kongresovém centru Zlína převzal ve čtvrtek 20. června 2024 generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš společně s technickým náměstkem Milanem Gesierichem ocenění za nový depozitář Valašského muzea v přírodě v soutěži Stavba roku 2024 Zlínského kraje, kategorie Stavby realizované mimo území Zlínského kraje.

„Jsem poctěn, že byla ohodnocena stavba, která díky dostatečnému prostoru a moderním technologiím zajistí kvalitní uložení bohatého sbírkového fondu Valašského muzea v přírodě. Depozitář vyrostl ve Frenštátě pod Radhoštěm na zelené louce a bude sloužit pro uložení velkoobjemových předmětů jako stavební prvky, zemědělské a řemeslné stroje a nářadí, rozměrné obrazy, rozsáhlý soubor truhel, intarzovaného a čalouněného nábytku, ale i drobnější zemědělské předměty. Stavbu jsme efektivně propojili se stávajícím konzervátorsko-restaurátorským pracovištěm spojovacím krčkem, a tak zajistili komfortní podmínky pro práci se sbírkovými předměty, čímž vzniklo centrum komplexní péče o sbírky,“ zhodnotil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě. Depozitář je architektonicky řešen v principu „kubus v kubusu“, tzn., že depozitní prostory jsou situovány do nitra dispozice a kolem nich je ze všech stran vytvořen tepelněizolační filtr v podobě chodeb. Nový depozitář splňuje všechna kritéria pro minimální provozní náročnost, jeho dispoziční řešení a vytápění pomocí ekologického systému zaručuje energetickou nezávislost a šetrnost k životnímu prostředí.

Pořadatelem a organizátorem soutěže Stavba roku Zlínského kraje je PUBLICITY s.r.o. Vyhlašovateli Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.
Připravila Pavlína Polášková a Romana Snášelová. 

https://stavbaroku.zlin.cz/
www.nmvp.cz Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba