Menu

Na Pardubicku se jednalo o rozvoji cestovního ruchu

21. 04. 2023

V Golf resortu Lázně Bohdaneč
se v úterý 18. dubna sešli stakeholdeři z oboru cestovního ruchu a společně probrali nejen plány na právě začínající turistickou sezónu. Pravidelné setkání uspořádala už po osmé oblastní organizace cestovního ruchu Pardubicko – Perníkové srdce Čech.


„Setkání aktérů cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko pořádáme víceméně pravidelně už od roku 2018 a vždy se jedná o milé a inspirativní setkání. Zároveň je to
v rámci cestovního ruchu jediná platforma, kde se u společného stolu potkává veřejný sektor
s podnikateli a neziskovkami,”
popisuje význam setkávání ředitelka spolku Pardubicko
– Perníkové srdce Čech Markéta Krátká.


Celé odpoledne se neslo ve velmi přátelském a kreativním duchu. Účastníci si například vyzkoušeli, jak se tvoří produkt cestovního ruchu, co by měl obsahovat, komu je určen a jak jej dostat k cílovému zákazníkovi, tedy turistovi.

Diskuzemi rezonovaly výsledky dotazníkového šetření v TIC Pardubice, které prezentovala jeho ředitelka Miloslava Christová. Z něj mj. vyplynulo, že nejvíce respondentů sem přijelo z kraje Středočeského, Jihomoravského a Prahy, přičemž polovina z nich navštívila Pardubice poprvé.

Poutavé bylo také velmi aktuální téma nového vizuálu, kterým se bude město Pardubice a turistická oblast Pardubicko od letošní sezóny prezentovat potenciálním návštěvníkům. V živé, červeno-zelené kombinaci koně a perníku budí vášně především vykreslení zeleného perníku.

Setkání se zúčastnilo 36 osob z celkem 22 institucí. „Pozvání přijali kolegové z magistrátu města Pardubic, Krajského úřadu Pardubického kraje či Destinační společnosti Východní Čechy. Z podnikatelů jmenujme například Sport Motion s. r. o., Retroměstečko s. r. o., provozovatele Lanového centra Pardubice, Marina Kempu Stéblová nebo Hotelu Arnošt.  Z dalších významných institucí přijaly pozvání zástupkyně Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Nadace Automatické mlýny, Východočeského muzea, ředitelé Památníku Zámeček a Institutu Paměti národa. Nechyběla informační centra a místní akční skupiny. Plejáda je to skutečně široká, a toho si velmi vážíme.” uzavírá ředitelka spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech.
Připravila Markéta Krátká.

www.topardubicko.cz

 Archiv
for kids