Menu

Muzeum v přírodě Zubrnice otevřelo novou stálou expozici o chmelařství

28. 04. 2023

Chmel, který stavěl domy – tak zní název nové stálé expozice, kterou návštěvníci Muzea v přírodě Zubrnice mohou zhlédnout od 7. dubna. Byla nainstalována na půdě zemědělské usedlosti čp. 61 a v autentickém prostoru tak představuje způsob práce s chmelem v okrajové části Úštěcké chmelařské oblasti.

„Dlouhodobě připravovaná prezentace je situována do rozsáhlého půdního prostoru původní chmelařské usedlosti. Pěstování chmele bylo v tomto kraji významným činitelem, který ovlivňoval způsob hospodaření, podobu zdejší kulturní krajiny i lidové stavitelství. S odsunem původních obyvatel po 2. světové válce však v této oblasti postupně zanikl. Návštěvníci se mohou seznámit s historií chmelařství v obci, uvidí kompletní nástroje užívané v tyčových chmelnicích, ale i šablony na označování pytlů, známky či postřikovač. Mimořádným exponátem je dochovaná sušička na chmel. Zážitkem je vlastní půdní prostor, který byl do této doby nepřístupný,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.  

„V návaznosti na historii pohraničního regionu expozice představí i poválečný osud jedné místní rodiny,“ doplnil informace Karel Konopka, kurátor expozice. Celkové náklady na novou expozici, včetně revitalizace prostoru, byly více než 340 000,- Kč a ze dvou třetin byly hrazeny v rámci projektu Ministerstva kultury ČR. Jejím otevřením dochází ke změně skladby prohlídkových okruhů muzea tak, aby návštěva muzea byla pro návštěvníka komfortním zážitkem. Nová stálá expozice se stane součástí I. prohlídkového okruhu Historické vesnice. Návštěvníci budou o všem předem informováni na webových stránkách a sociálních sítí muzea.

Slavnostní vernisáž nové expozice se uskutečnila 27. dubna 2023 od 13.00.
Připravila Petra Valíčková, foto Jan Kolář.

www.nmvp.cz/zubrniceArchiv
Česká chuťovka