Menu

Ministryně Klára Dostálová řešila s cestovními kancelářemi Lex Voucher

12. 06. 2020

Na Ministerstvu pro místní rozvoj dnes proběhlo jednání za účasti ministryně Kláry Dostálové, veřejného ochránce práv Stanislava Křečka a předních zástupců českých cestovních kanceláří a agentur. Projednávala se právní úprava obsažená v zákoně o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na cestovní ruch a aktuální problémy spojené s postupy cestovních kanceláří.   

„Dnešní schůzka si kladla za hlavní cíl sjednotit pohled cestovních kanceláří, Ministerstva pro místní rozvoj a veřejného ochránce práv na to, jak by měla správně probíhat jednání cestovních kanceláří s klienty ohledně vystavování Lex voucherů, což považuji za velmi důležité. Většina dosavadních problémů totiž podle mého názoru pramení z nepochopení,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

„Na dnešní jednání jsme jeli s cílem prodiskutovat s ministerstvem, dohledovými orgány i samotnými cestovními kancelářemi některé problémy při aplikaci zákona ‚lex voucher‘ v praxi. I když se nepodařilo odstranit všechny nejasnosti, považuji za pozitivní, že cestovní kanceláře naslouchaly našim názorům, a věřím, že naše diskuze bude přínosem nejen pro ně a pro dohledové orgány, ale v konečném výsledku i pro klienty,“ shrnul veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

Setkání se účastnili zástupci České obchodní inspekce, Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Asociace cestovních kanceláří České republiky, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, České asociace pojišťoven a dále zástupci cestovních kanceláří. Na setkání byly diskutovány některé praktické otázky, které souvisejí s aplikací zákona, a ke kterým kancelář veřejného ochránce, stejně jakož i ministerstvo, obdržely řadu podnětů a dotazů ze strany spotřebitelů. Jednalo se například o způsobu, jak prokazovat, že občan, který má právo odmítnout poukaz na zájezd, patří do zranitelné skupiny, dále také záležitosti ohledně nekomunikace cestovních kanceláří z důvodu uzavření provozoven nebo nabídka náhradního zájezdu a jeho kvality.
Připravil Vilém Frček, Foto: Shutterstock.

www.mmr.cz 
 Archiv