Menu

Letní výlety na kole po nových stezkách

27. 06. 2023

K období letních prázdnin neodmyslitelně patří také výlety na kole. Většina lidí preferuje cyklostezky, kterých má k dnešnímu dni Česko vic než 4 tisíce km. I když souvislá síť v celém Česku se teprve buduje, už toto léto bude možné vyrazit na kole po bezpečných cestách na souvislý výlet. Přinášíme několik tipů na méně známé stezky, postavené v poslední době, které stojí za to navštívit. V minulých letech vznikla řada kilometrů bezpečných stezek, které lidé vyhledávají nejčastěji pro cesty do práce i na výlety. Zároveň je více než polovina dospělých Čechů přesvědčena, že stezek by mělo být víc. Na zlepšení situace pracuje tým krajských cyklokoordinátorů pod hlavičkou Cyklovize 2030. „Všechny krajské cyklokoordinátory jsme požádali o vytipování bezpečných cest pro prázdninové výlety na kolech,“ říká Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor. Řada stojí na nově vybudovaných stezkách, které byly postaveny teprve nedávno, proto je znají především místní obyvatelé. „Postupným spojováním sítě vznikají ale mimo jiné i turistické produkty, které zahrnují celou řadu zážitků i návazných služeb, a kde můžete strávit i několik dní na kole s dětmi,“ doplňuje Jaroslav Martinek.

Investice do bezpečných cyklostezek přinášejí vysokou přidanou hodnotu. Jak říká náměstek Ministerstva pro místní rozvoj Radim Sršeň: „Díky evropským fondům vzniklo u nás více než 330 km nových cyklostezek a další bezpečné infrastruktury pro bezmotorovou dopravu.“ Tyto stezky slouží  kromě dojížďky do zaměstnání a škol také pro aktivní trávení volného času. Podle detailního přehledu investic je zřejmé, že finance vyhrazené na tyto účely v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) pro období 2014–2020, byly prakticky kompletně využity. „Důležitost udržitelnosti v oblasti dopravy stále narůstá, a proto se zaměřujeme na chytrá řešení. Investice do cyklostezek nám umožňují snížit spotřebu energie spojenou s dopravou, která představuje třetinu celkové spotřeby v naší zemi. Dnes je možné strávit celou dovolenou v Česku na bezpečných cyklostezkách a naše kvalita stezek se rovná těm ve světě. Máme mnoho krásných míst, která stojí za to objevit, a díky investicím se stáváme lákavým cílem i pro zahraniční turisty,“ doplňuje Radim Sršeň. V rámci současného programového období IROP 2021–2027 jsou pro výstavbu cyklostezek vyhrazeny prostředky ve výši 4,7 miliardy korun z Evropské unie. V plánu je vybudovat 500 kilometrů nových cyklostezek. Další dodatečné prostředky jsou připraveny v rámci specifického cíle 5.1 CLLD–MAS (Community-Led Local Development – Místní akční skupiny). Objem financí určených na podporu komunitně vedeného místního rozvoje bude ještě upřesněn.

Investice do cyklodopravy

Zdroj financování

Objem čerpaných financí

Evropské fondy (IROP pro období 2014–2020) – stav k 21. 6. 2023

2 318 mil. Kč

Státní rozpočet SFDI (2014–2020)

1 247 mil. Kč

Kraje celkem  (2015–2019)

1 055 mil. Kč

CELKEM

4 620 mil. Kč

Investice šly nejen z evropských fondů, ale také z národního rozpočtu. „V posledních letech došlo k výraznému navýšení finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, které byly alokovány pro oblasti výstavby cyklistických stezek a zvyšování bezpečnosti. Za období posledních 3 let byly Výborem SFDI schváleny finanční prostředky přesahující 2 miliardy korun pro oblast cyklostezek a téměř 3 miliardy pro oblast zvyšování bezpečnosti,“ uvádí konkrétní údaje ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica. I díky těmto financím je dnes přístupná celá řada nových míst. Jejich přehled je k dispozici na webu www.ceskobezbarier.cz, který SFDI spustil v loňském roce. „Finanční prostředky směřují do výstavby stezek pro cyklisty, cyklopruhů, chodníků, míst pro přecházení, přechodů pro chodce, světelných signalizačních zařízení, podchodů, lávek, autobusových zastávek a podobně,“ doplnil informaci Zbyněk Hořelica.

Cyklokoordinátoři doporučují letní výlety na kole po nových stezkách

Tipy na cykostezky vytvořili místní cyklokoordinátoři, členové pracovní skupiny Cyklovize 2030. Výčet obsahuje především stezky vybudované v posledních letech, ale i hlavní trasy vybudované v předchozím programovém období:

TIP 1: Labská stezka v Ústeckém kraji
Ústecký kraj během 10 let dokončil úseky Labské stezky, které plánoval realizovat. Práci zakončily tři poslední úseky, které byly otevřené během jednoho roku (Třeboutice – Nučnice, Račice – Hněvice a Dobříň – Račice). Naprostá většina trasy je nyní v režimu cyklostezky a bezpečně se tak dá ujet 96 km od Hněvic až na hranice s Německem.
O Labské stezce v Ústeckém kraji  10 let budování Labské stezky

TIP 2: Vodní Mlýny v Jihomoravském kraji
Nová stezka pro chodce a cyklisty propojuje stávající cyklotrasy na severní a jižní straně nádrží vodního díla Nové Mlýny jižně od obce Pasohlávky. Její realizace zajistila i bezpečné spojení s cyklotrasou EuroVelo 9 od Brna na Mikulov s napojením na Lednicko-valtický areál.
Bezpečná stezka pro cyklisty a pěší Nové Mlýny

TIP 3: Orlické cyklo a inline království
Jedinečná síť cyklistických a in-line stezek funguje už více než 15 let a stále se rozšiřuje. Z Ústí nad Orlicí se rozbíhají desítky kilometrů stezek do různých směrů. Jedna trasa vede přes Letohrad až do Žamberka, druhá směřuje do České Třebové a třetí vede přes městečko Brandýs nad Orlicí a Choceň až do Vysokého Mýta. Bezpečný a velmi komfortní úsek z převážné části v kvalitě cyklostezky na cyklotrase 18 je z Vysokého Mýta do Žamberku (cca 43 km). Od začátku července čeká na návštěvníky zbrusu nový asfaltový povrch v úseku Klopoty – Kerhartice v rámci modernizace železničního koridoru v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí.
Novinky v Pardubickém kraji   Orlické cyklo a inline království

TIP 4: Vejprnická stezka v Plzeňském kraji
Nový kabát má i úsek dálkové cyklotrasy mezi Plzní a vesnicí Vejprnice v délce bezmála 10 km. Pumptrack, který je součástí nové stezky, představuje atraktivní a zábavnou přídavek pro cyklisty, kteří mohou v rámci výletu otestovat svoje technické dovednosti jízdy na kole.
Vejprnická stezka

TIP 5: Do ZOO Zlín po cyklostezce (Otrokovice–Zlín)
Průmyslový Zlín se orientuje na udržitelnou dopravu už několik let. Stezka z Otrokovic, která vede malebným údolím řeky Dřevnice, vás zavede do centra Zlína. S malým přerušením pak lze pokračovat až do ZOO Zlín-Lešná. Celá trasa má kolem 20 km. Mimo jiné, samozřejmě vám i připomene Moravskou stezku ve Zlínském kraji, kdy z Kroměříže až do Uherského Ostrohu pojedete jen po cyklostezce.
Z Otrokovic do ZOO Zlín-Lešná  Moravská stezka

TIP 6: Cyklostezka Bečva
Jedna z nejkrásnějších cyklostezek v Česku v celkové délce 152,6 km je dnes v naprosté většině v režimu cyklostezky. Od 29. června 2023 bude minulostí jeden z posledních nebezpečných úseků mezi městem Hranice a obcí Ústí. Nová cyklolávka přes řeku Bečvu a také nová cyklostezka o délce 2,7 km překoná část trasy, kterou původně museli lidé na kolech překonávat oklikou přes Teplice nad Bečvou se značným výškovým převýšením a pak jet po frekventované a nebezpečné silnici II/439. Stezka je vhodná pro rodiny s dětmi, velká část se doporučuje i na jízdu na kolečkových bruslích (např. úsek z Přerova až do Hranic (26 km).
Informace o cyklostezce Hranice – Ústí   Oficiální stránky Cyklostezky Bečva

TIP 7: Cyklostezka Do Prahy na kole
Cyklostezka „Do Prahy na kole“ s celkovou délkou necelých 14 km kopíruje svým vedením příměstskou železnici. Na cestě z Mnichovic přes Všestary, Strančice, Světice, Říčany až do městské části Praha Kolovraty čeká na návštěvníky řada zastavení, herních prvků pro děti, altány, hřiště i místa k občerstvení. Pro rodiny s dětmi je zvláště zajímavý fakt, že kdykoli mohou nasednout na příměstský vlak, který je zaveze až do centra metropole na Hlavní nádraží v Praze.
Cyklostezka Do Prahy na kole

TIP 8: Nové stezky na Olomoucku
Díky nově postaveným stezkám vznikl bezpečný cyklistický okruh v délce cca 60 km na trase Olomouc – Šternberk – Uničov – Litovel – Olomouc. Okruh navazuje na dálkovou trasu Moravská stezka. Ta sice na své dobudování ještě čeká, například ale úsek kolem Baťova kanálu patří v Česku k nejnavštěvovanějším.
Nové stezky na Olomoucku   Síť tras v Olomouckém kraji

TIP 9: Cyklostezka Ohře
Cyklostezka Ohře, vyznačená jako cyklotrasa číslo 6, patří k našim nejkrásnějším říčním cyklotrasám a potvrdí Vám svůj slogan, „Cyklostezka Ohře udělá Ti na těle dobře!“. Zcela bezpečný je úsek mezi Chebem a Karlovými Vary, kde 45 km prakticky pojedete jen po cyklostezkách.
Cyklostezka Ohře

TIP 10: Greenway Jizera
Z páteřní cyklotrasy Greenway Jizera stojí za pozornost především úsek Malá Skála – Turnov. Na Malé Skále řeka vstupuje do pískovců české křídové pánve. Přímo od řeky se tyčí skalní stěna Pantheonu (Vranov), na levém břehu oproti maloskalské Drábovně je vidět úchvatné Suché skály. Dále leží oblast Sokola, skalního bludiště Chléviště – Kalich. Jizera u Rakous naposledy odklání svůj tok dvěma mocnými oblouky a pod Betlémskými a Klokočskými skalami se blíží  kTurnovu s jeho otevřenější nivou.
Greenway Jizera

Další tipy na výlety

Pět doporučení pro udržitelnější turistiku:

  1. Plánujte svou trasu a respektujte místní pravidla. Předem si pečlivě naplánujte trasu, abyste minimalizovali neefektivní a zbytečné cesty. Vyberte si trasy, které jsou vhodné pro cyklistiku, neodkládejte odpadky v přírodě a respektujte pravidla pro pobyt v chráněné oblasti.
  2. Podporujte místní ekonomiku a kulturu. Nakupujte místní produkty a služby, stravujte se v místních restauracích a respektujte místní tradice a zvyky. Podporujete tím místní podnikatele a přispíváte k udržitelnému rozvoji místních komunit.
  3. Chraňte přírodu a dodržujte značené stezky. Zachovávejte čistotu a nepoškozujte přírodu, dodržujte značené stezky. Nechávejte květiny, rostliny a zvířata nedotčené a vyvarujte se poškozování jejich přirozeného prostředí.
  4. Volte šetrnou dopravu. Využívejte cyklistiku jako ekologicky šetrný způsob dopravy, případně podporujte veřejnou dopravu nebo sdílená dopravní řešení, jako jsou sdílená kola. Omezujete tak emise CO2 a snižujete negativní dopady na životní prostředí.
  5. Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům a šiřte povědomí o udržitelnosti. Respektujte ostatní cyklisty, chodce a vozidla na silnici. Dodržujte pravidla silničního provozu a buďte ohleduplní k ostatním uživatelům cyklostezek. Podělte se s ostatními o zásady udržitelného cestování, aby se zvýšila informovanost a povědomí o této problematice.

Připravila Jitka Vrtalová.

www.ceskobezbarier.cz
dobramesta.czArchiv
for kids