Menu

Lázně nabízejí pomoc ukrajinským spolupracovníkům a jejich rodinám

04. 03. 2022

Představitelé a provozovatelé léčebných lázní České republiky sledují s velkým rozhořčením a obavami aktuální dění na Ukrajině a stejně jako většina civilizovaného světa odsuzují toto válečné běsnění. Proto většina lázní ihned po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině nabídla svým ukrajinským spolupracovníkům a jejich rodinám okamžitou pomoc.

„Již v prvních dnech přijela z válkou zasažených oblastí řada jejich rodinných příslušníků, kterým lázně nabídli bezplatné ubytování, stravu a nejnutnější materiální podporu. V řadě případů i s aktivním zapojením našich stálých českých zaměstnanců a spolupracovníků,“ uvádí Martin Plachý ze Svazu léčebných lázní ČR. Některé velké lázně již byly kontaktovány regionálními krizovými štáby či jinými organizacemi a ubytovaly nebo řeší ubytování dalších ukrajinských uprchlíků. S ohledem na další nepříznivý vývoj situace jsou i lázně připraveny krátkodobě přijmout další ukrajinské uprchlíky za předpokladu, že k tomu budou vládou nebo jí pověřenou organizací vyzváni.

„Většinou jde o dvoulůžkové pokoje, které poskytují velmi důstojné ubytování, ale pro rodinné využití jim chybí kuchyňky a další potřebné vybavení,“ vysvětluje Eduard Bláha, prezident SLL ČR a dodává: „To se snažíme řešit každý dle svých možností, ale je nám jasné, že nejde o dlouhodobé řešení. Náš obor se navíc ještě neotřepal z covidových otřesů, což většině lázní dovolí nést spojené náklady s ubytováním ukrajinských uprchlíků v prvních týdnech, to je ale snad doba, do kdy se podaří postupně odladit systém sociálních podpor i financování takové pomoci.“

Členové Svazu léčebných lázní ČR dohromady zaměstnávají přes deset tisíc lidí, mezi kterými je mnoho zaměstnanců či agenturních pracovníků ukrajinské národnosti, jež jsou pro řadu lázní zejména v příhraničních oblastech s chybějící pracovní silou téměř nepostradatelní. Svaz léčebných lázní ČR stejně jako jeho členské lázeňské společnosti jsou tak připraveny koordinovat své aktivity s orgány státní správy, aby byla pomoc ukrajinským uprchlíkům co nejúčinnější. V řadě případů už dnes lázně komunikují také s vedením krajů. Zástupci lázní stejně jako většina normálně smýšlejících lidí věří a doufá v brzké ukončení tohoto válečného konfliktu.
Připravila Alice Müllerová.

www.lecebnelazne.czArchiv