Menu

Kariérové poradenství na Přímce

03. 02. 2021

snmek6

Sebepoznání. Sebereflexe. Motivace. Koučink. Psychologické testy. Možnost sledování osobních pokroků. Sebeorganizace. SWOT analýza neboli identifikace základních silných a slabých stránek individuálně i ve vztahu k dalším lidem. Cíle a motivující aktivity, pozitivní momenty či úspěchy z dřívějška, týdenní a měsíční přehledy…


„To je jen výčet toho, co budoucím maturantům SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. přináší Salmondo – aplikace pro podporu kariérového poradenství. Doposud ji využívali pouze žáci 3. ročníků maturitních oborů, v letošním roce byla licence rozšířena i pro žáky 4. ročníků. Žák má v jednom školním roce možnost realizovat dvě testování, díky nimž získá cenné informace o sobě samém, ujasní si představy o své osobnosti a získá oporu při výběru budoucí kariéry a směru navazujícího studia. Kariérním poradcům poskytuje potřebné nástroje, metody a návrh metodiky pro práci. Konzultace s žáky je tak založena na již existujících výstupech z aplikace, díky tomu je poradenství mnohem efektivnější pro obě strany. A práce s aplikací je jednoduchá - vzhledem k tomu, že naše škola využívá Bakaláře, přihlašování probíhá přímo přes tento, jim velmi známý, portál. Účastníci pak mají po celý rok možnost do aplikace vstupovat, s výsledky pracovat, informace využívat například při sestavování svých životopisů či psaní motivačních dopisů.“ zhodnotil význam aplikace Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy.

Nechme promluvit samotné účastníky:
Aplikace se skládá ze 3 kapitol. První je zaměřena na sebepoznání a dozvěděla jsem se v ní více o svojí osobnosti, zájmech i motivaci. Další kapitoly zaměřené na vizi a aktivitu mi pomohou uskutečnit moje představy o životě.

Je to zajímavá aplikace, která pomáhá při rozhodnutí, na jakou vysokou školu jít. Jednoduchá a srozumitelná aplikace a testy, odborné, ale přitom jasné vyhodnocení.

Nejvíc oceňuji psychologické testy. Díky nim jsem zjistil svůj typ osobnosti. Na základě kódu mi byly doporučeny typově vhodné profese a studijní obory, stejně jako vhodné typy pracovního prostředí nebo aktivity, kterým se můžu věnovat
                                                                                                                                    pro další rozvinutí svých silných stránek.


Salmondo obsahuje také databázi profesí, která je navázána na databázi Národní soustavy povolání, uživatel si tak k doporučené typové profesi může zobrazit podrobnosti – například potřebné schopnosti a dovednosti, typickou náplň práce a dosahované platové rozmezí.

Vyšlo mi, že inklinuji k sociálnímu osobnostně-zájmovému typu. Studuji obor Sociální činnost, tak se mi potvrdilo, že moje volba byla dobrá.

Z výsledků je patrné, že inklinuji k činnostem, které vyžadují energické chování, podnikavost, řízení ostatních lidí. Studuji obor Podnikání, obchod, služby, tak to byla dobrá volba.

Mně vyšlo, že bych mohla jít studovat VŠ vědeckého zaměření. Podávám si přihlášku na VŠ hotelovou, konzultovala jsem vše i s naší kariérovou poradkyní. Ujistila jsem se znovu, že moje rozhodnutí, kam směřovat svoji profesní orientaci, je správné.

Pro žáka může být rozhodování přímo nad jednotlivými profesemi obtížné. Tyto moduly jej proto vedou k tomu, aby se zaměřoval na dílčí motivátory, které ho určitým směrem táhnou, aby k dalšímu rozvoji využil vlastní představy o sobě, zájmy, životní zkušenosti a zážitky. Moduly jej zároveň připravují na pozdější konkrétnější formulaci plánu do budoucna. Připomenou mu jeho cíle a motivující aktivity, pozitivní momenty či úspěchy z dřívějška. Může si nastavit též každodenní připomínku a cestou sebekoučování odhalovat a překonávat překážky, které mu stojí v cestě. K výsledkům se může neomezeně vracet. Přemýšlet o budoucnosti.  Sám, s rodiči, s přáteli… a ve škole konzultací s kariérním poradcem.
Připravila Ludmila Karpíšková.

www.sousoszn.czArchiv