Menu

Kaňon řeky Rio Coco globálním geoparkem UNESCO

10. 10. 2020

Kaňon řeky Rio Coco v Nikaragui, jehož přírodní a kulturní dědictví objevila Česká geologická služba, byl dnes jako první ve střední Americe vyhlášen globálním geoparkem UNESCO. Jeho globální význam potvrdilo 209. zasedání Výkonné rady UNESCO v Paříži. Na vzniku geoparku se významným způsobem podílelo Ministerstvo životního prostředí a Česká geologická služba.

Před 15 lety prováděli pracovníci České geologické služby výzkum geologického nebezpečí a zranitelnosti v rámci projektu zahraniční rozvojové pomoci ČR. Při něm objevili geologicky cenné a významné území – kaňon řeky Rio Coco. Na základě návrhu, který v roce 2006 předložila předsedkyně Rady národních geoparků ČR a členka Rady globálních geoparků UNESCO Martina Pásková, zástupci místních a domorodých komunit projevili zájem vytvořit ve zmíněné oblasti geopark a pokusit se o vstup do Sítě globálních geoparků UNESCO.

„Příprava geoparku Rio Coco trvala v podstatě 15 let a je místním obyvatelstvem vnímána jako velká šance pro ochranu místního přírodního i kulturního dědictví, rozvoj geoturismu a ekologického zemědělství, podporu uměleckých řemesel a zejména kultury místních a domorodých obyvatel. Středem geoparku je kaňon řeky Coco, domorodými obyvateli nazývaný Namacambre, který řeka Rio Coco vyhloubila v třetihorních vulkanických horninách miocenního stáří, zvaných ignimbrity, a kvarterních sedimentech mohutný kaňon. Po tom, co byl kaňon identifikován českými geology a stal se tak známým fenoménem, byl na konci roku 2006 vyhlášen jako Přírodní památka nikaragujskou vládou,“ vysvětluje předsedkyně Pásková.

„Jsem hrdý na tým našich geologů, kteří v rámci dlouholetého výzkumu pod vedením RNDr. Petra Hradeckého přispěli vytvořením podkladů pro geologickou část nominačního dokumentu a interpretaci místních geologických lokalit zásadním způsobem ke vzniku prvního globálního geoparku UNESCO ve Střední Americe - Geoparku Rio Coco,“ říká Zdeněk Venera, ředitel České geologické služby.

„Příprava geoparku měla od začátku velkou podporu u nikaragujských národních institucí jako Ministerstvo životního prostředí (MARENA), Asociace nikaragujských měst a obcí (AMUNIC), Institut teritoriálních studií (INETER) či národní turistická organizace (INTUR). Tuto institucionální podporu však bylo třeba dvakrát oživovat, neboť docházelo ke změně politického uspořádání v zemi a souvisejícím personálním změnám v těchto institucích. Představitelé místních samospráv a domorodí obyvatelé sice byli ve svém úsilí konzistentní, potřebovali však dlouhodobou odbornou a motivační podporu,“ dodává Martina Pásková.

„Nikaragua je jednou z nejchudších zemí Latinské Ameriky a severozápadní region hraničící s Hondurasem je nejchudším v Nikaragui. Poslání geoparku UNESCO je v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN i rozvojové pomoci – podpora ochrany přírodních zdrojů, místního dědictví i práv domorodých komunit a já jsem šťasten, že jsme mohli přispět k péči o životní prostředí a pěstování vztahu k přírodě i v regionech s takto těžkými životními podmínkami,“ konstatuje ministr Brabec.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Rady národních geoparků a ve spolupráci s dalšími ministerstvy (především ministerstvo pro místí rozvoj a ministerstvo kultury) a příslušnými institucemi (zejména Česká geologická služba, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, Národní památkový ústav a Česká komise pro UNESCO), usiluje o vytváření příznivých podmínek pro vznik a rozvoj geoparků v České republice.
Připravila Martina Pásková.

www.geology.cz
www.mzp.czSouvisející články


Vzdělávání Mice Ze světa

Dvě ocenění pro Česko z mezinárodní soutěže EURÓPA 2018

Prodavačky ze znojemské Přímky přivezly dvě ocenění z mezinárodní soutěže studentů středních odborných škol zaměřených na...

23. 10. 2018

číst dál


Ze světa

Thajsko zakazuje kouření na plážích

Jedna z celosvětově nejpopulárnějších turistických destinací zavádí od 1. listopadu 2017 zákaz kouření na vybraných plážích.

17. 10. 2017

číst dál


Nepřehlédněte


Vzdělávání

Titul Mladý řemeslník 2017 získaly studentky ze znojemské Přímky

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska letos ocenilo dvacet nejlepších žáků středních škol učňovských a odborných oborů maturitního vzdělání z...

30. 10. 2017

číst dál


Z domova

Příjmy Česka z cestovního ruchu jsou větší, než z telekomunikačních služeb

Příjmy z příjezdového cestovního ruchu dosáhly v prvním pololetí 82 miliard korun a meziročně tak vzrostly o 2,8 procenta.

17. 09. 2019

číst dál


Dallmayr
Czech specials 2