Menu

Dominikánská republika si udržuje vedoucí pozici ve strategii zodpovědného znovuotevření

04. 06. 2021

Zatímco ostatní země postupují v procesech očkování a světový cestovní ruch se začíná znovu, po historickém poklesu v roce 2020, obnovovat, Dominikánská republika si udržuje vedoucí postavení v Latinské Americe a ukazuje se jako světová reference uznaná mezinárodními specializovanými agenturami, díky své odpovědné strategii obnovení turismu, kterou s úspěchem uplatňují od září 2020. Přijatá opatření zajišťují, že turistické oblasti země zůstanou pro návštěvníky bezpečné a míra pozitivních výsledů z náhodných testů prováděných při příletu na hlavních letištích, se bude pohybovat kolem nuly. Mezi tato opatření, která zůstávají v platnosti, patří proočkování 100 % personálu z oblasti cestovního ruchu, dodržování zdravotních protokolů, náhodné testování či zavedení „Plánu asistence zdraví“, který kryje COVID všem turistům, kteří cestují do hotelů, stejně jako implementace certifikovaných protokolů v celém hodnotovém řetězci.Dominikánské ministerstvo cestovního ruchu 1. června informovalo o stále platících opatřeních obsažených v plánu a prodloužení doby pojištění proti COVID a to do 30. července 2021. Tato opatření byla doplněna ofenzivní strategií na podporu země, dohodami o zachování nejdůležitějších směrů, vytváření nových směrů a identifikací strategických spojenců v hodnotovém řetězci. Země je mezi prvními pěti státy v regionu, pokud jde o míru proočkování, což jí umožňuje pokračovat v otevřené politice vůči turismu, uvádí se v prohlášení ministerstva. Očekávaje celosvětový dopad s příchodem nových mutací COVID, posílila dominikánská vláda bezpečnostní opatření, díky kterým se sníží šance na nárůst infekcí a také se posílí zdraví obyvatel.

Od prosince vykazuje cestovní ruch v Dominikánské republice nárust, přičemž květen je nejlepším měsícem za poslední rok z hlediska nárustu turistů. To jen potvrzuje důvěru turistů a cestovních kanceláří v opatření, které Dominikánská republika přijala. Toto odvětví představuje jeden z hlavních motorů dominikánské ekonomiky. Země má více než sedmdesát hotelových řetězců a dohody uzavřené s více než sty leteckými společnostmi a hlavními světovými cestovními kancelářemi. Dominikánská letiště přijímají turisty z více než pěti set měst na světě.
Připravil Národní turistický úřad Dominikánské republiky.

www.godominicanrepublic.czArchiv