Menu

Česká pohádková akademie z.s.

21. 02. 2018

Pro ještě úspěšnější spolupráci regionů a vznikajících destinací byla založena Česká pohádková akademie z.s., jež pokračuje v aktivitách Hlavní pohádkové infokanceláře z českobudějovického náměstí přímo v Praze.
Česká pohádková akademie z.s. se na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 15. - 18. února 2018 zhostila pořádání několika akcí, které podporují spolupráci a rozvoj domácího cestovního ruchu a incomingu v regionech Zemí Koruny české. To jest na území tří pohádkově krásných historických zemí, jejichž heraldické znaky – stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí Českého království v červeném poli, stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí Markrabství moravského v modrém poli a černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem se zlatou korunou a červenou zbrojí Slezského velkoknížectví ve zlatém poli – jsou součástí velkého státního znaku České republiky.


Vernisáže 21. ročníku putovní výstavy „Nejhezčí turistické pohlednice, vizitky a kalendáříky ČR 2018“ se zúčastnili fotografové pohlednic Szeska, Moravy a Čech. Zprava s diplomy Ladislav Renner a Robert Průcha. Slavnostní zahájení doplnil Josef Švejk s hudební skupinou. Výjimečný byl křest turistické vizitky Josefa Švejka a tím vytvoření nového turistického cíle pro tisíce sběratelů vizitek.


Představení nové knihy cestovatele Pavla Pavla „Po třiceti letech na Rapa Nui“ se účastnil i cestovatel Rudolf Švaříček. Křest turistické vizitky Pavla Pavla s autogramiádou byl magnetem pro mnohé sběratele.


Spisovatel a Pohádkový ministr pro strašidla Hynek Klimek zaujal svým vyprávěním i osobní vizitkou. Lenka Literová patří mezi největší sběratele turistických vizitek v Česku.


Na 16. Pohádkový den do Vimperka 20. 4. 2018 pozvali  pánové Vladimír Šlégr a Karel Klostermann ml.


Účast Pohádkového krále Václava Vydry patřila k vrcholům veletrhu. V expozici Indonésie pasoval mečem vévody Valdštejna zakladatele českého resortu na Bali Jiřího Hrušku rytířem s titulem „Hruška von Bali“ s přidělením dědičného erbu.


Kandidát na ministra pro pohádkovou potravinu Jiří Šátava připravil na podiu schválení cibule do kolekce Pohádkových potravin – jídel vypěstovaných s minimem chemie na tuzemských statcích. Cibulový dekret bude předán 8. dubna 2018 na Královském dvoře v Malčanech.


Poděkování za úspěšnou prezentaci aktivit Pohádkového království patří všem. Zejména pak Gabriele Krovozové a Jihočeské centrále cestovního ruchu, a to i za její mnohaletou podporu, díky které jsme mohli představit Pohádkový zpravodaj 2018, jenž informuje o akcích, o pohádkových infokancelářích a pobytech, o nové hře s Turistickým deníkem atd.
Česká pohádková akademie se těší na další spolupráci s Vámi.
Připravil Marcel Goetz, foto Lenka Goetzová.

www.pohadkovekralovstvi.cz Archiv