Menu

Černá v Pošumaví dostala ocenění za unikátní cyklostezku a plánuje další

16. 10. 2021

Obec Černá v Pošumaví na Lipensku získala Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury za stavbu unikátní cyklostezky, která od roku 2020 vede po hrázi lipenské přehrady a spojuje tzv. velké a malé Lipno.

Cyklostezka, po které během letní sezóny jezdí tisíce cyklistů denně bodovala v rámci 18. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2020. Zdůvodnění poroty zněla „za odvedení pěších a cyklistů mimo těleso komunikace I/39 v úseku hráze, které výrazně prispělo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.“

„Velice mě to překvapilo, mám velikou radost a je to pro nás velké zadostiučinění. Když jsme projekt tvořili a jeho cena postupně rostla, měla jsem ze všeho těžké spaní. Nevěřila jsem, že na dotaci dosáhneme. Samozřejmě se našli i kritici, ale ti dnes mlčí, když vidí, jak stezka slouží a sluší Lipnu,“ uvádí starostka Pekárková.

Cena 1,2 kilometru dlouhé cyklostezky, která je od roku 2020 ozdobou naší největší přehradní nádrže přesáhla 43 milionů korun. Cena byla vysoká především kvůli nákladnému náspu z kamení, který musel vzniknout, na něm se teprve stavěla samotná lávka. Samotná obec Černá v Pošumaví na ni přispěla částkou přesahující zhruba 13 milionů korun. Zbytek pokryla dotace ze SFDI. Součástí stezky, která působí dojmem obřího balkonu s výhledem na lipenské jezero je i mostek, pod kterým plují lodě, jsou zde i místa odkud bude možné pohodlně chytat ryby.

Cenu si Irena Pekárková převzala v rámci galavečera v Betlémské kapli. Po oficiální části si starostka vyslechla mnoho chvály od ministerských úředníků i auditorů, kteří přiznali, že se jim původně cena zdála přemrštěná. „Všichni na místě pochopili, proč byla cena taková. Všichni mi ale gratulovali s tím, že taková stezka tu chyběla, kvůli praktické funkci i výhledu na jezero, a slouží místním i turistům. To opravdu zahřálo,“ uvádí.

Na oceněnou cyklostezku již obec v tomto roce navázala stavbou kratšího úseku, který vede přímo obcí, po břehu Malého Lipna. Zhruba kilometr dlouhá cyklostezka vede ze středu obce na hráz. Cyklisté nemusí projíždět středem obce.

Nyní Obecní úřad v Černé v Pošumaví plánuje další zhruba čtyřkilometrovou stezku, která povede z Dolní Vltavice přes Raclav do Černé v Pošumaví. Ani v tomto případě nebude stavba jednoduchá. U Raclavi by měla vést přes močály a bude tak znovu nutné zpevnit povrch tunami kamení. „Aktuálně řešíme projekty. Jednáme s majiteli pozemků.  Jedná se ještě o dlouhou cestu. Příští rok bychom chtěli mít všechny po kupě a znovu žádat o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury,“ uzavírá starostka Pekárková.

„Od prvního okamžiku tato cyklostezka budila emoce. Byl to mimořádně důležitý projekt, protože tento úsek, kde cyklisté i auta jezdili v letním provozu po jedné silnici, byl velmi nebezpečný. Technologie výstavby byla sice drahá, objevila se i kritika, ale jakmile bylo hotovo emoce byly již jen pozitivní. Lidé se na stezce sami fotí, je to takový kilometrový balkon, ktery je ozdobou Lipenska. Černé v Pošumaví a hlavně paní starostce Pekárkové patří velký dík a tohle ocenění plně zasluhuje.“ uvádí předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek.
Připravil Pavel Pechoušek.http://tslipenska.cz/
www.lipensko.cz
www.facebook.com/lipensko/Archiv