Menu

Budou Česko řídit svazáci?

16. 09. 2017

cs5a8711

Fórum cestovního ruchu, zapsaný spolek, je platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu. Jeho cílem je mimo jiné prosazování nutných změn. Zakladateli Fóra CR jsou: Asociace cestovních kanceláří ČR, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců ČR, Asociace lanové dopravy, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace kempů ČR, Český spolek horských průvodců a Česká asociace wellness. Jejich řady se posléze rozšířily o Asociaci turistických regionů ČR, KLACR – Klastr cestovního ruchu, Asociaci bazénů a saun ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky a Asociaci kuchařů a cukrářů ČR. Jedná se o nejsilnější sdružení podnikatelských subjektů v cestovních ruchu v České republice s více než sto sedmdesáti tisíci pracovními místy. Předsedu Fóra cestovního ruchu Viliama Siveka, který loni převzal Státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně v oblasti hospodářské, jsem požádal o pár informací k jejich poslední členské schůzi.

Našich členských schůzí se pravidelně účastní partneři, s nimiž máme uzavřeny memoranda o spolupráci. Jsou to např. Asociace krajů ČR, Česká komise pro UNESCO, Svaz měst a obcí ČR, místní akční skupiny aj. Na svá jednání zveme odpovědné pracovníky z různých ministerstev. Teď to byl například náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro řízení legislativy Petr Hůrka, který odpovídal na otázky, kdy bude profese pracovníka turistického informačního centra zařazena do katalogu prací.  Hovořili jsme i o problematice horských vůdců a průvodců, kde se nezřídka podniká načerno. Jen letos v tomto oboru došlo u nekvalifikovaných průvodců k osmi smrtelným úrazům. Schůze se zúčastnila i ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR paní Renata Králová, která odpovídala na otázky k Národnímu programu podpory cestovního ruchu. Ředitel odboru Regionální partnerství a vztahy B2B České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Aleš Pangrác pak odpovídal na dotazy k Českému systému kvality služeb a marketingu České republiky. Fórum cestovního ruchu podpořilo stanovisko Asociace cestovních kanceláří ČR, které se týkalo transpozice evropské směrnice do zákona 159, kdy v návrhu zákona má na úkor podnikání cestovních kanceláří být vytvořen garanční fond. Fórum cestovního ruchu jej považuje za nadbytečný s ohledem na poslední rozhodnutí Ústavního soudu.

Viliame, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dopisem z 23. června 2017 přizvala Fórum cestovního ruchu, respektive tebe coby jeho předsedu do svého Kolegia cestovního ruchu.

Ano. To mimo jiné dokládá, že Fórum cestovního ruchu dobře pracuje. Rádi budeme přispívat k tomu, aby se věci řešily a zejména dotahovaly. Budeme prosazovat to, co subjekty v cestovním ruchu potřebují, a pomáhat odbourávat to, co nás tíží, a to včetně nadbytečné administrativy, obrovského množství kontrol a zoufalého nedostatku pracovních sil. Hovoří se o Českém systému kvality služeb a o tom, jak v Česku roste výkonnost tržní platformy cestovního ruchu. Ale jak dlouho ještě poroste, když náš obor trpí absolutním nedostatkem personálu, který by hostům a turistům uvařil, který by uklidil hotelové pokoje atd.? Pokud se nebudeme důsledně a rychle věnovat této problematice, tak dojde k tomu, že hotely začnou dávat slevy hostům jen proto, aby si host pokoj uklidil sám. Mladý člověk si udělá hotelovou školu a jde pracovat do banky, vysoké školy nám chrlí absolventy v oboru průvodce, přičemž je průvodce volná živnost a Prahou provádí kdekdo, a ještě k tomu načerno. Nadnárodní maloobchodní řetězec Lidl inzeruje, že manažerovi skladu dá 45 tisíc korun měsíčně. Dávat skladníkům takovou mzdu, to si firmy v cestovním ruchu nemohou dovolit…

Když jsem nedávno ve sněmovně viděl, která do voleb nestíhá projednat stovky návrhů zákonů, to mnohahodinové nekonstruktivní divadlo při vydávání vedení hnutí ANO policii, které se zvrtlo v předvolební kampaň, bylo mi úzko a uvědomil jsem si, jak se řeší (vlastně vůbec neřeší) hlavní úkoly, které by měly sněmovnou projít. Řada politiků by si měla jít odzkoušet podnikání, co vlastně obnáší, co musí podnikatel řešit, jak musí aplikovat neustále se měnící zákony, kolik mu to přináší administrativních opatření a jaké to má souvislosti se zvyšováním nákladů. Podnikáme v době, kdy se vydá právní předpis, a než vstoupí v platnost, již se řeší novela! Kdyby si poslanci, kteří zastávají tuto funkci přes 25 let, zkusili podnikat nebo fungovat v hospodářské sféře, určitě by pochopili, že stabilita pravidel je klíčovým elementem podnikání a úspěchu. Sám podnikám 27 let, vytvářím pracovní místa, odvádím daně, a tím podporuji tuto republiku nejvíce. Bohužel, pro některé ze zákonodárců než sloužit České republice, je důležitější dělat jiné věci… Jsem přesvědčen o tom, že je třeba aktivizovat českou vládu a poslance, aby se starali o budoucnost Česka. Ostatně, kolik z těch lidí, kteří jsou dnes ve vládě a parlamentu, kdy v životě pracovalo? Vždyť řada z nich jsou svazáci, kteří celý život pouze hlasovali…

 Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba