Menu

Ze strany obcí a veřejnosti je možné připomínkovat návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR

22. 12. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a umožnilo tak obcím a veřejnosti uplatnit připomínky k těmto materiálům v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

„Chtěla bych požádat zástupce obcí a veřejnosti, aby se s projednávaným návrhem aktualizace Politiky územního rozvoje ČR seznámili a využili tak možnost zapojit se do jejího připomínkování. Ministerstvo pro místní rozvoj tyto připomínky bude shromažďovat a vyhodnocovat, za účelem přípravy co nejkvalitnější politiky územního rozvoje," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti připravuje veřejné projednání k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a k Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 na udržitelný rozvoj území, která se uskuteční v pondělí 11. ledna 2021 od 15:00 do cca 17:30 hod. Podrobnější informace k veřejnému projednání jsou dostupné zde. Přímý přenos veřejného projednání bude dostupný zde.

Připomínky se uplatňují u Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IDS: 26iaava, písemně v termínu do 15. února 2021 a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR,  Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a další související materiály, jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a více informací zde.

Do návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a souvisejících materiálů je také možné nahlížet (v závislosti na vyhlášená epidemiologická opatření) po předchozí dohodě na Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru územního plánování, Letenská 3, Praha 1.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

PF 2021 CzechSpecials