Menu

Žáby míří na tradiční jarní tah do Karlových Varů

22. 04. 2021

Stejně jako každé jaro, i letos se s probouzením přírody vydají žáby na svůj obvyklý jarní tah. Putování podnikají kvůli rozmnožování, které může proběhnout pouze ve vodním prostředí. V cestě jim stojí řada překážek, přičemž jednou z nejvíce nebezpečných je jízdní komunikace. Každoročně proto ochránci přírody a dobrovolníci pořádají akce na ochranu migrujících živočichů. V Karlových Varech se jedná o lokalitu u jezírka Malé Versailles. Kdysi bývala místní komunikace na noční hodiny uzavírána, ale vzhledem ke zřetelnému úbytku žab v posledních letech se již provoz neomezuje a dobrovolníci se soustředí pouze na ranní a noční sběr a přenos obojživelníků.

 

Letošní tah žab bude mít zřejmě rychlý průběh, což odborníci vyvozují z charakteru jara a chladného počasí.

Na akci se podílí Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary, Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a dobrovolní ochránci přírody.
Připravila Helena Kyselá.

www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz

Výsledek obrázku pro karlovy vary logo

 

 

Czech Specials
Side VSH