Menu

Výrobními družstvy roku 2021 jsou DDL Lukavec a OTAVA Písek

15. 06. 2022

Svaz českých a moravských výrobních družstev vyhlásil na jednání 31. valného shromáždění, které se konalo v pondělí 13. června v Nymburku, výsledky 10. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec. Vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo výrobní družstvo OTAVA Písek.

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) od roku 2012. Jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva s dobrými ekonomickými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschop­nosti.

Výrobní družstva jsou v soutěži Výrobní družstvo roku rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci 2021.

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2021 umístila výrobní družstva:

1. místo – Dřevozpracující družstvo
2. místo – AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
3. místo – KOVOBEL, výrobní družstvoV kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se za rok 2021 umístila výrobní družstva:

1. místo – OTAVA, výrobní družstvo
2. místo – OBZOR, výrobní družstvo Zlín
3. místo – ERGOTEP, družstvo invalidůOcenění předal přítomným zástupcům družstev před zahájením jednání valného shromáždění Ing. Leo Doseděl, předseda SČMVD.

SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v Česku. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu svazu tvoří téměř 200 výrobních družstev z celého Česka, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů, šperků a hraček, ale také potravin a poskytování služeb.
Připravil Rodan Svoboda. 

www.scmvd.cz
www.facebook.com/scmvd
 scmvd_-_vyrobni_druzstvo_roku

Czt