Menu

Vítězem soutěže Navrhni projekt je projekt Nová tvář Úštěckého potoka

04. 05. 2020

Vítězem osmého ročníku středoškolské soutěže Navrhni projekt, jehož finále se kvůli pandemii nemoci COVID – 19 odehrálo formou online videokonference, se stal projekt „Nová tvář Úštěckého potoka“, týmu z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem. Vítězný projekt upozorňuje na aktuální problém sucha v krajině a na nutnost řešení tohoto problému. Jednou z cest je revitalizace říčních toků, tak, aby docházelo k většímu zadržování vody v krajině. V celostátním finále se utkalo osm týmů, které zvítězily v regionálních kolech. Celkem se soutěže zúčastnilo více jak sto týmů středoškoláků z celého Česka.

„Opravdu oceňuji, jaká nelehká témata si studenti vybrali a jak je zpracovali. Značná část finálových projektů se dotýkala řešení problémů životního prostředí. Ukazuje se, že toto téma je mezi mladými lidmi opravdu velice důležité. Zbylé projekty pak poukazovaly na další aktuální témata dnešní doby – sociální integraci seniorů a pravidla chování na internetu,“ uvedla k finálovým projektům Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů. 

U vítězného projektu porota ocenila jednak aktuálnost tématu, ale i odborné zpracování celého projektu, který by mohl být bez větších problémů předložen ke skutečné realizaci. Na druhém místě se umístil projekt propagující elektromobilitu, na kterém porotci ocenili rovněž jeho odborné zpracování, ale také opravdový entuziasmus, se kterým byl projekt prezentován. Na třetím místě se umístil projekt řešící snížení oxidu uhličitého ve třídách a tím zlepšení koncentrace studentů. I tento projekt vynikal odborností svého zpracování. 

Soutěž Navrhni projekt probíhala od začátku školního roku a mohly se jí zúčastnit až čtyřčlenné týmy středoškoláků za vedení jednoho pedagoga. Sedmého ročníku se zúčastnilo celkem  103 týmů ze středních škol napříč Českou republikou. Jejich projekty pokrývaly celou škálu oblastí podporovaných z evropských fondů, jako je např. podnikání, doprava, životní prostředí či zamezení sociálnímu vyloučení. Do finálového kola se probojovaly vždy dva týmy ze čtyř regionálních kol, která v letošním roce, z důvodu pandemie nemoci COVID-19,  výjimečně probíhala bez osobní prezentace. Prezentaci svých projektů si pak alespoň formou videokonference vyzkoušeli týmy, které postoupily do celostátního kola.

Pořadí soutěžních týmů z finále Navrhni projekt je následující: 

Pořadí

Název školy

Název projektu

1

Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem

Nová tvář Úštěckého potoka

2

Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Brno

Pořízení elektro automobilu do brněnské autoškoly

3

Gymnázium Blovice

Zlepšení výukového prostředí na Gymnáziu Blovice prostřednictvím optimalizace vnitřního klimatu ve třídách

4

Střední zemědělská škola Čáslav

MiniZOO

5

Masarykovo gymnázium Příbor

RE-USE centrum

6

Obchodní akademie, SOŠ a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

StopBullying

7

Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.

SVIT – Spokojený život napříč generacemi

8

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice

Kom

Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz 
 

Czech specials new