Menu

Vernisáž výstavy „Osudy Romů za druhé světové války“, Plzeň 5. října

02. 10. 2022

Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni (Smetanovy sady 179/2, Plzeň 3 – Vnitřní město) se ve středu 5. října 2022 od 17:00 hod. uskuteční slavnostní vernisáž putovní výstavy portrétních fotografií „Osudy Romů za druhé světové války“. Fotografie představují silné osudy romských přeživších, kteří žijí na území Česka, a kteří se stali oběťmi rasového pronásledování během 2. světové války. Portréty nafotila fotografka Jana Stachová, která se se společně se zástupci obecně prospěšné společnosti Živá paměť zúčastní slavnostního zahájení výstavy. Výstavu bude možné zhlédnout zdarma až do 31. prosince 2022.

Ve středu 19. října se od 17:00 hod. ve vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni uskuteční doprovodná přednáška Mgr. Michala Schustera na téma: Dějiny Romů a jejich pronásledování během 2. světové války. Budete mít možnost blíže se seznámit s dějinami Romů v meziválečném Československu, a především s jejich tragickým osudem za druhé světové války. Vstup na přednášku i vernisáž je zdarma a registrace není nutná.

Výstava je přístupná zdarma od 6. 10. – 31. 12. 2022, otevřeno po – pá 8.00 – 19.00, st 8.00 – 12.00, ne – zavřeno.

Výstavu připravila obecně prospěšná společnost Živá paměť s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadačního fondu obětem nacismu. Vznik výstavy podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Obecně prospěšná společnost Živá paměť byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti v prosinci roku 2003 s cílem:
● pečovat o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a rozvíjet s tím  
    související informační, vzdělávací a dokumentační činnost,
● poskytovat    poradenské a asistenční služby osobám pronásledovaným totalitními
    režimy, zejména nacionálním socialismem,
● zprostředkovat dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického pronásledování.
Připravil Ondřej Hampl.

www.zivapamet.cz

www.facebook.com/zivapametOPS/?…