Menu

Velká cena cestovního ruchu pro město Tábor

23. 01. 2018

Starosta Tábora Ing. Jiří Fišer převzal 18. 1. 2018 na veletrhu Regiontour v Brně významné ocenění pro město Tábor. V prestižní soutěži Velká cena cestovního ruchu pro výjimečné projekty a atraktivní novinky v oblasti cestovního ruchu udělila odborná porota v kategorii "Nejlepší elektronický projekt" městu Tábor 3. místo za oficiální portál pro turistiku, kulturu a volný čas www.visittabor.eu.


Na konci listopadu roku 2016 město Tábor spustilo nové webové stránky pro turisty a kulturu v Táboře www.visittabor.eu. Návštěvníci mají na těchto stránkách k dispozici veškeré potřebné informace o městě, o památkách, muzeích a expozicích, o přírodních zajímavostech, ale i o kultuře, sportu, stravovacích a ubytovacích možnostech města a okolí. Pro pořadatele je k dispozici možnost vkládat vlastní události do kalendáře akcí. V tomto kalendáři si zájemci mohou označit akce, které je zajímají, nasdílet je na sociální sítě, vybírat si podle data, žánru nebo pořadatele, apod. V roce 2017 proběhly další úpravy těchto stránek. V sekci Tipy na výlety mohou od loňského roku návštěvníci stránek nalézt výčet veškerých aktivit v okolí města. Turistický portál byl zpřístupněn také cizincům, byly zprovozněny dvě jazykové mutace, a to anglická a německá verze. V roce 2017 navštívilo stránky 92 147 uživatelů, kteří dohromady učinili 147 285 návštěv a zobrazili si 678 734 stránek, přičemž na nich strávili v průměru 3:23 minut. Za svou návštěvu prošli 4,61 stránek. Za realizací webových stránek stojí společnost Eclair design s.r.o. a grafické Studiu PONOVU. Jazykové mutace vznikly za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2017 Podpora cestovního ruchu, Opatření 1. Vybavení infocenter IT technologiemi.
Připravila Micha­ela Kalousková.

www.visittabor.eu

Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials
travelcon