Menu

Valašské muzeum v přírodě hostí účastníky celorepublikové konference konzervátorů - restaurátorů

09. 09. 2019

Od úterý 10. září až do čtvrtku 12. září hostí rožnovské Valašské muzeum v přírodě největší profesní setkávání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice. Celorepubliková konference konzervátorů – restaurátorů je v letošním roce zaměřena například na restaurování památek poškozených ohněm (chata Libušín) či historické zbraně z hradu Krásna Hôrka nebo také na restaurování kolekce šperků, osazených unikátními českými granáty.

Do Náropdního muzea v přírodě – Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se v úterý 10. 9. 2019 sjedou konzervátoři a restaurátoři z celé České republiky. „Konference konzervátorů-restaurátorů představuje největší profesní setkávání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice. Letos se účastníci konference budou moci těšit např. na restaurování památek poškozených ohněm – chata Libušín či historické zbraně z hradu Krásna Hôrka nebo také na restaurování kolekce šperků, osazených unikátními českými granáty. Pravidelně jsou zde prezentovány nejen původní studie z oblasti průzkumů nejrůznějších materiálů, konzervátorsko-restaurátorské zásahy, preventivní péče o památky a nové metody v oblasti ochrany kulturního dědictví,“ uvedla náměstkyně ředitele pro Metodické centrum konzervace Alena Selucká..

Tři konferenční dny nabídnou účastníkům bohatý program. Úvodní přednáška je věnována národní kulturní památce Libušín, která byla těžce poškozena požárem v roce 2014. Představeny budou výsledky průzkumu barevné povrchové úpravy exteriéru tohoto výjimečného architektonického objektu a konceptu jeho obnovy po poškození požárem. Tématu rizika ohně a jeho ničivým účinkům na památky, které letos velmi rezonuje ve společnosti, je věnován i další příspěvek o restaurování historických palných zbraní z hradu Krásna Hôrka. Ze širokého spektra dalších příspěvků jmenujme alespoň restaurování a průzkum kolekce šperků Ulriky baronky von Lewetzow, která je osazena pravými českými granáty extrémní velikosti. Dále budou představeny podmalby na skle, restaurování pohyblivého betlému z Dětenic nebo průzkum portrétních miniatur na slonové kosti. Součástí konference je také panelová diskuze u posterových prezentací s neméně zajímavými tématy. KKR se ovšem neodehrává pouze za zavřenými dveřmi přednáškového sálu. Patří k ní také odborná exkurze, která letos zahrnuje prohlídku areálu Valašského muzea v přírodě i návštěvu objektu Libušín na Pustevnách.

Kulturní dědictví ve své hmotné i nehmotné podstatě představuje hodnoty, které je důležité chránit a uchovávat pro budoucí generace. V oblasti ochrany kulturního dědictví hraje důležitou roli zejména konzervace a restaurování.  Progresivní vývoj tohoto oboru s cílem zkvalitnění péče o objekty kulturního dědictví je založen především na prohlubující se mezioborové spolupráci. Konference vytváří platformu pro sdílení a výměnu znalostí a zkušeností odborníků nejen z řad muzejní a galerijní sféry, památkové péče, ale i archivů a knihoven včetně, i odborných a vysokých škol. 

Konference konzervátorů a restaurátorů je každoročně pořádána Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR a za podpory Ministerstva kultury ČR a Českého výboru ICOM. V letošním roce přijalo roli hostitelské instituce Národní muzeum v přírodě. Konání akce podpořili též osobní záštitou starosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš a člen rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport Mgr. Miroslav Kašný.
Připravil Tomáš Gross. 

www.vmp.cz
www.facebook.com/VMPRoznov

 

 
Czech specials new