Menu

Václav Stárek prezidentem AHR ČR

04. 12. 2018

Asociace hotelů a restaurací České republiky volila své vedení. 22. listopadu 2018 proběhla v Clarion Congress Hotelu v Ostravě volební Valná hromada Asociace hotelů a restaurací České republiky. Delegáti společně zhodnotili činnost organizace a schválili hlavní cíle na další období. AHR ČR v současné době reprezentuje víc než polovinu ubytovací kapacity hotelů a penzionů v Česku, 86 tisíc míst u stolů v restauracích a víc než 70 tisíc zaměstnanců. I nadále zůstává jediným reprezentantem oboru hotelnictví a gastronomie v evropské konfederaci HOTREC se zastoupením v Bruselu a stejně tak reprezentantem oboru na národní úrovni. 

AHR ČR bude dále usilovat o zlepšení podnikatelského prostředí v oboru hotelnictví a gastronomie. Členská základna AHR ČR si rovněž uvědomuje význam podpory a rozvoje odpovědného podnikání a férových podmínek pro všechny hráče na trhu. Zásadními tématy, která bude řešit v nadcházejícím období ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Svazem obchodu a cestovního ruchu, v nichž má své zastoupení, bude zejména problematika nedostatku zaměstnanců, revize nadměrných regulací a snižování daňové zátěže podnikatelů. Pro rozvoj oboru a samotné organizace je rovněž významné další vzdělávání, metodická, poradenská a další servisní činnost pro své členy.
Valná hromada rovněž zvolila vedení a v období následujících čtyř let opět bude prezidentem AHR ČR Václav Stárek. Viceprezidentem pro krajské sekce je Vlastislav Šos, viceprezidentem hotelové sekce byl zvolen David Brdička a viceprezidentem pro gastronomii Jiří Král. Hotely budou v Radě AHR ČR zastupovat Otakar John a Petr Beránek, penziony Blanka Hlaváčková a gastronomická zařízení Věra Bauerová a Jan Škrle. Sekci vzdělávání povede Pavel Hlinka, sekci odpovědného podnikání Karel Doubek. Zástupcem generálního partnera v Radě AHR ČR, který vede sekci dodavatelů, bude Libor Vávra za společnost Pivovary Staropramen. Členové rovněž zvolili Kontrolní a revizní komisi, která bude tříčlenná v sestavě Josef Bára, Václav Toncar a Jaroslav Vaculka.
„Velmi se těším na další spolupráci se zvolenou Radou AHR ČR, která je pro členy zárukou, že budeme pokračovat v nastaveném směru budování dobrého jména hotelnictví a gastronomie, jako významného odvětví služeb.  Naším hlavním cílem je další úsilí o zlepšení podnikatelského prostředí a podpora udržitelného cestovního ruchu. Velmi důležitá je pro nás také partnerská spolupráce s ostatními organizacemi a zástupci zaměstnavatelů. Chceme přesvědčit veřejnost i politiky o významu hotelnictví a cestovního ruchu pro rozvoj našeho hospodářství,“ u­vedl prezident AHR ČR Václav Stárek po jednání Valné hromady.
Připravila Miluše Jaklová.

www.ahrcr.cz


Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon
Czech specials