Menu

V roce 2019 se v Praze ubytovalo 8 milionů návštěvníků

07. 02. 2020

Nárůst počtu návštěvníků v hlavním městě nadále zpomaluje. V loňském roce do Prahy zamířilo pouze o 1,7 % více hostů, než v roce 2018. Návštěvníků z Číny začalo ubývat již ve druhém čtvrtletí. Výrazné přírůstky naopak evidujeme například u hostů z Ukrajiny (+28,9 %), Japonska (+16,5 %) nebo Tchaj-wanu (+16,4 %).

„Z aktuálních čísel návštěvnosti je patrné, že si Praha drží svoji dobrou pověst v zahraničí a zůstává vyhledávanou destinací. V úplné spokojenosti mi ale brání fakt, že se průměrná doba pobytu návštěvníků v metropoli dlouhodobě drží na stejně nízké hodnotě. Cestovní ruch má pro město nenahraditelný význam, musíme ho tedy dál rozvíjet, ale i kultivovat tak, aby byl pro místní obyvatele přínosný a ne problémový. Proto je naší prioritou motivovat hosty k delšímu pobytu, návštěvě kulturních akcí a míst mimo, dnes již přetížené centrum. Přesně podle našich předpokladů na konci roku začalo ubývat návštěvníků z Číny a v souvislosti s událostmi posledních měsíců je jasné, že minimálně v první polovině letošního roku se jejich počet ještě sníží. S výraznými úbytky návštěvníků jsme se ale v Praze již setkali a vždy jsme si se situací poradili a věřím, že to zvládneme i teď,“ říká Petr Slepička pověřený řízením Prague City Tourism. 

V roce 2019 do Prahy zavítalo celkem 6 800 000 zah­raničních návštěvníků, tedy o 1,6 % více než v předchozím období, z České republiky přijelo 1 200 000 hostů, jejich počet se tak zvýšil o 2 %. Návštěvníci v metropoli strávili celkem 18 400 000 nocí, počet přenocování se tak zvýšil pouze o 0,9 %. Nejdéle se v Praze zdrželi hosté z Ruska (3,5 noci), Malty (3,4 noci) a Izraele (3,3 noci). Průměrná doba přenocování zůstává dlouhodobě na hodnotě 2,3 noci. 

Z hlediska národnostního složení návštěvníků rok 2019 nepřinesl velká překvapení. Nejvíce hostů do metropole dlouhodobě míří z Německa, Spojených států amerických, Spojeného království, Ruska, Itálie, Slovenska, Číny, Jižní Koreje, Polska a Francie. Výrazněji v loňském roce přibylo návštěvníků z Dánska (+14,8 %), Polska (+8,8 %) a Francie (+8,2 %).
Připravila Barbora Hrubá.

www.prague.eu
www.praguecitytourism.cz

  praguecitytourism_logo