Menu

V Praze se uskutečnila čtvrtá ORBIS škola

10. 09. 2022

Ve dnech 7.-9. září se v Praze uskutečnila čtvrtá ORBIS škola rozvíjející mezinárodní spolupráci v oblasti farmaceutických inovací, kterou spolupořádala společnost Zentiva v úzké spolupráci s německou společností Physiolution a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Během těchto tří dní se uskutečnilo mnoho přednášek a workshopů, v rámci nichž sdíleli výzkumní a akademičtí pracovníci a vědci zkušenosti a poznatky ze svých projektů. Součástí programu byla i návštěva oddělení výzkumu a vývoje pražského závodu Zentivy.

orbis_1

ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support)

je mezinárodní projekt programu Evropské unie HORIZON 2020 zaměřeného na vědu a výzkum, který sdružuje univerzity, výzkumná pracoviště a farmaceutické firmy z několika evropských zemí. Zastřešujícím cílem je vytvořit mezinárodní a mezioborové akademické a průmyslové sítě. Aktivity jsou zaměřeny na zlepšení preklinické vývoje medicíny se zaměřením na procesy a technologie. Cílem je integrovat multidisciplinární výzkum zapojením akademické obce a průmyslu z EU (Polsko, Irsko, Finsko, Německo a Česko), země přidružené k EU (Ukrajina) a USA

Podpora vytvoření nezinárodní sítě zaúčelem urychlení výzkumu a vývoje
Do Prahy se sjeli účastníci z Irska, Francie, Finska, Německa, Polska nebo Ukrajiny. Lekce a workshopy, které se konaly na VŠCHT a ČVUT, byly zaměřené například na pokroky a principy výroby lékových forem a inovativní analytické postupy. Cílem projektu ORBIS je posilování vazeb mezi akademickým prostředím a farmaceutickým průmyslem, výměna vědeckých znalostí a vytváření mezinárodních partnerství napříč Evropou, což může přinést posun v oblasti farmaceutického výzkumu. „Inovace jsou důležitou součástí naší činnosti – výzkumem a vývojem se v Zentivě zabývá téměř 200 zaměstnanců. Snažíme se také podporovat mladé talenty a posilovat spolupráci s akademickými institucemi. Připojení se k programu ORBIS tak pro nás bylo ideální příležitostí, jak přispět k rozvoji tohoto typu spolupráce i na mezinárodní úrovni. Uvědomujeme si, že takováto partnerství jsou cestou k úspěchu v oblasti zdravotnických inovací,“ říká Pavel Šebek, ředitel výzkumu a vývoje Zentiva Group. „Setkávání se s odborníky z různých odvětví farmaceutického průmyslu je velmi obohacující. Rád se dozvídám o novinkách ve výzkumu a dalších originálních postupech v rámci vývoje. Takovéto akce jsou vždy motivací pro další práci,“ říká Nikita Marinko, mladý a talentovaný vědec ze Zentivy, který se školy zúčastnil a byl také součástí organizačního týmu.

Ze čtyř škol ORBIS, které byly dosud uspořádány, je tato již druhou, jíž Zentiva spoluorganizovala. Druhá škola, která se konala v září 2019 ve spolupráci s Helsinskou univerzitou, se zaměřovala na podobu lékových forem a jejich výrobních procesů, zatímco letošní program se věnoval novým biorelevantním analytickým postupům v hodnocení lékových forem. V roce 2019 i letos se vycházelo z akademických poznatků kombinovaných s příklady z praxe.

Vysoký počet účastníků potvrdil sílu vědecké sítě, kterou ORBIS pomáhá vytvořit, a snahu využívat inovativní postupy k uspokojení potřeb pacientů.
Připravil Vilém Petras.

www.orbisproject.eu
www.zentiva.cz